Vitamíny pomáhají s reprodukcí

Současné diety prasat, jakkoli jsou obohacovány syntetickými vitamíny, zřejmě plně neuspokojují potřeby prasat. Velmi dobře patrné je to na reprodukčních výsledcích prasnic. Nezávisle na sobě provedly dvě univerzity pokus, kdy prasnicím týden před porodem podali injekčně vitamíny A, D a E (tedy vitamíny rozpustné v tucích). Výsledkem bylo výrazné zrychlení porodů, což je v době velkých vrhů velmi podstatná věc. Důsledkem dlouhých porodů jsou totiž problémy s vyšším počtem mrtvě narozených selat. Na konci porodu totiž často selata trpí nedostatkem kyslíku a dochází buď přímo k jejich úhynu nebo výrazně snížené životaschopnosti.

S využitím injekční aplikace vitamínů se zkrátil čas porodu o 23-25 % a zároveň se díky tomu zmenšil i počet mrtvě narozených selat o 6,5 %.

Zlepšení zřejmě představuje i podání stejných vitamínů před připuštěním, i když zde nejsou rozdíly tak zásadní. Hlavním efektem je v tomto případě zmenšení variability ve velikosti plodů a jejich rovnoměrnější vývoj.

Zdroj: Nationalhogfarmer.com