Pozvánka na valnou hromadu

Svaz chovatelů prasat zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se bude konat 13.6.2018 od 10:00 v kavárně kulturního domu ve Větrném Jeníkově. Vedle běžného programu zahrnujícího shrnutí prací Svazu v uplynulém období, plánu na příštích 12 měsíců či schvalování finančních otázek, vystoupí na Valné hromadě hosté z Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy.

Věříme, že nové informace z oblasti dotační politiky a eradikace afrického moru prasat ocení všichni členové Svazu. Srdečně je tímto zveme k účasti na Valné hromadě.

-SCHP-