Africký mor prasat v západní Evropě

Virus afrického moru prasat přeskočil o další tisíc kilometrů směrem na západ. Belgická obdoba naší SVS potvrdila záchyt dvou pozitivních divokých prasat poblíž jihobelgické obce Étalle. Okolní země požadují maximální ochranná opatření, protože místo nálezu je právě v místě, kde se stýkají hranice několika zemí. Do Lucemburska je to jen 12 km, do Francie 17 a do Německa 65 km. Virus byl zjištěn u mladých zvířat, která se pohybovala okolo v blízkosti dvou uhynulých divokých prasat, jejichž těla již byla v pokročilém stupni rozkladu.

Belgie již za sebou zkušenost s africkým morem má. V roce 1985 bylo postiženo 12 chovů a utraceno bylo celkem 34 tisíc zvířat. Od té doby ale opět získala statut země prosté AMP.

Výskyt AMP v Belgii je pro Evropu obrovskou hrozbou nejen proto, že virus znovu jasně ukázal, že je schopen se šířit na obrovské vzdálenosti a že žádná země si nemůže být jistá, ale také proto, že Belgie je šestým největším exportérem prasat. Navíc v její bezprostřední blízkosti leží dva další velcí hráči na poli globálního exportu - Nizozemí a Německo.

V tomto okamžiku není jasné, jaké dopady bude mít výskyt viru na obchodní vazby s jihovýchodní Asií ani na vnitrounijní obchod. V každém případě pro ČR je Belgie významným dodavatelem, protože je čtvrtá v pořadí hlavních zemí dodávajících maso na náš trh. Pochází odsud 10% všech dovozů.

Zdroj: PigProgress