Belgický případ moru rozhýbal EU

Na příkladu afrického moru prasat je dobře vidět, do jaké míry Evropa počítá s členskými státy ze střední Evropy. Již více než tři roky se potýkají pobaltské země a Polsko s AMP. Postupně se k nim přidávají další a další "oběti". Slibů a proklamací za tu dobu padla spousta, ale stalo se toho jen málo. Dva dny po ohlášení moru v Belgii bylo oznámeno, že se rozpočet na výzkum moru zvyšuje o 50% (ze 20 na 30 mil. €)!

Od povzdechu ale zpět k reálné situaci. Momentálně jsou známy detailnější informace k nálezu v minulém týdnu - v Begii byly nalezeny dva kadávery s potvrzeným virem AMP, jejichž stáří se odhaduje 5-6 týdnů a poblíž nich byla navíc zastřelena tři pozitivní zvířata. Bohužel je to v lesním komplexu pokrývajícím 32 tisíc hektarů, který zasahuje až do Lucemburska a Francie. Celý les je hustě osídlen černou zvěří, takže se předpokládá, že v brzké době bude nalezeno několik desítek dalších uhynulých zvířat.

V oblasti naštěstí není příliš chovů prasat. Většina jich je soustředěna na severu Belgie a v okolí je jen 20-30 rodin chovajících po několika málo prasnicích. Na základě rozhodnutí úřadů budou zlikvidovány.

Již v tomto okamžiku oznámila zákaz dovozu vepřového masa z Belgie Čína, Japonsko, Austrálie, Taiwan, Jižní Korea, Bělorusko, Mexiko, Filipíny, Ukrjina, Srbsko a Singapur. Vzhledem k tomu, že Belgie vyváží dvě třetiny vlastní produkce bude to pro tamější chovatele bezesporu obrovská rána. Část zemí pravděpodobně po zavedení regionalizace obchod s nezasaženými oblastmi opět povolí, ale v případě některých se dá předpokládat, že bude zákaz platit delší dobu.
-JS-