Poslední kolo PRV ....

S největší pravděpodobností poslední kolo PRV které bude obsahovat výzvu k investicím do zemědělských podniků se blíží. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude probíhat od 9. do 30. října 2018. Přestože jsou v rámci tohoto kola vypsány i další operace, má výzva k investicím do zemědělských podniků (4.1.1.) zdaleka největší objem alokovaných prostředků.

Z celkem rozdělovaných téměř tří miliard korun jsou pro modernizace zemědělských podniků určeny plné dvě třetiny. Dalších 550 milionů je určeno na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Mezi ostatní programy budou rozděleny menší částky.

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v na internetové adrese Ministerstva zemědělství http://www.eagri.cz/...
a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 –2020.

Pro toto kolo došlo k několika důležitým změnám, které by měly zabezpečit co nejlepší využití prostředků a zjednodušit hodnocení projektů. Mezi ty nejzásadnější patří snížení maximální výše výdajů na 75 mil. Kč nebo zásadnější redukce seznamu strojů. Kompletní seznam změn najdete na http://www.szif.cz/c....

Zdroj: SZIF