Konec příjmu žádostí

Konec října je z pohledu dotací velmi důležitým obdobím. Již za pár dní bude ukončen příjem žádostí u dvou, pro chov prasat, významných programů. Prvním z nich jsou dotace na welfare z národních prostředků. Chovatelé, kteří mají hoodlají z programu čerpat prostředky a po dobu závazku dodržovali požadované standardy musí veškeré dokumenty doručit na Oddělení pro příjem žádostí (OPŽL) nejpozději 31.10.2018. Je třeba předložit žádost a veškeré přílohy dokládající provádění celého programu. Detailní manuál, naleznete na stránce http://eagri.cz/publ....

Druhý dotační program, u něhož se příjem žádostí chýlí ke konci, je ze skupiny progamu rozvoje venkova - konkrétně se jedná o 7. kolo PRV, v jehož rámci je otevřeno pravděpodobně poslední kolo investic do zemědělských podniků. Žadatelé musí v případě této dotace podávat žádosti prostřednictvím portálu farmáře a to nejpozději 30. října do 18:00 hod..

Zdroj: MZe