Školení pro chovatele

Již více než rok platí novela veterinárního zákona, která umožňuje chovatelům provádět některé drobné zákroky. Až dosud však byla její ustanovení pouze na papíře a v reálném životě neměl nikdo legální možnost ji naplňovat. Provádění některých veterinárních zákonů totiž podmiňovalo školení, které je zakotveno ve vyhlášce.

Znění vyhlášky bohužel není úplně jasné, a to brzdilo přípravy vlastních kurzů. Aby chovatel mohl některé přesně stanovené výkony provádět, bude muset projít desetihodinovým školením. Chovatelé prasat (a předpokládám, že i ostatních druhů hospodářských zvířat) netrpělivě čekali, až Veterinární a farmaceutická univerzita kurzy připraví. Konečně se tak stalo, ale dá se předpokládat, že zájem chovatelské veřejnosti bude poměrně velký a kapacita kurzů bude brzy vyčerpána.

On-line registraci do kurzu najdete na stránkách VFU: https://www.vfu.cz/s....

Zdroj: VFU