Co přinesl EuroTier?

Jednou za dva roky se otevírají brány výstaviště v Hannoveru, aby přivítaly návštěvníky na největší mezinárodní přehlídce EuroTier. Více než 2500 vystavujících firem ze 63 zemí světa představilo asi vše, co má v chovu hospodářských zvířat alespoň nějaký význam. EuroTier obvykle ukazuje směr dalšího vývoje a představují se na něm nejžhavější novinky. Co je tedy možno odvodit z exponátů předvedených na výstavě a z tradičních cen za inovace?

Celkem jednoznačně je možné říct, že západní evropě vládne welfare, životní prostředí a úspora pracovní síly. Prakticky každá firma nabízející hrazení se na výstavišti prezentovala nějakou formou otevíratelných porodních kotců. Ty již několik let nejsou brány jako inovace, ale v jakém rozsahu byly předváděny vypovídá o tlaku, který je na přebudování porodních kotců, na západ od našich hranic, vyvíjen.

O důrazu na ochranu životního prostředí vypovídá to, že mezi exponáty oceněnými za inovativnost je "toaleta pro prasata". Podlahový systém, který pomocí pohyblivého pásu okamžitě odděluje pevnou část výkalů od moči. Mělo by to velmi výrazně snížit emise amoniaku.

Zdaleka největším hitem ale rozhodně byli roboti všeho druhu. Pracovní síla je drahá a špatně se shání všude. Proto byla především v oblasti čištění (ale i ve všech ostatních) představena celá řada autonomních robotů.

-JS-