Dotace budou letos naplno

Podle neoficiálních informací z ministerstva zemědělství rozhodl ministr o výplatě národních dotačních titulů pro chovatele prasat bez jakéhokoli krácení. Týká se to jak titulů na repopulaci stád prasnic a ozdravování od PRRS a salmonely (8.F.a. a 8.F.b.), tak i nového programu 20.C - národní welfare.

Díky intenzivním jednání Agrární komory a Svazu chovatelů prasat se podařilo přesvědčit MZe, aby navýšilo objem prostředků, které byly pro tyto tituly původně určeny. Celková suma o kterou chovatelé požádali totiž rozpočet o několik desítek milionů převyšovala.

Letošní tragická ekonomická situace by se tak díky stoprocentní výplatě dotací měla zlepšit alespoň do té míry, že nedojde k masivnímu snižování stavů.

-JS-