Nová hlášení do ústřední vidence zatím váznou

Podle novely vyhlášky o označování zvířat by měl být v ústřední evidenci hlášen odsun na přechodné hospodářství. Na portálu farmáře (PF) však systém, který umožňuje hlášení dočasných hospodářství zatím nebyl zprovozněn. Chovatelé, kteří zasílají hlášení o stavech zvířat prostřednictvím portálu farmáře (ať už vedou registr prasat přímo na PF nebo nahrávají elektronické hlášení prostřednictvím PF) tak musí ještě v hlášeních za říjen a listopad použít kód 73, tak, jak tomu bylo dosud.

V hlášeních, která jsou zasílána v papírové podobě, nebo elektronicky přímo na e-mailovou adresu ČMSCH (ueprase@cmsch.cz), může již být využito kódu 75 a zaslání přílohy se seznamem dočasných hospodářství.

Zdroj: MZe