Číslo 764
Týden 16
Rok 2024

Prasata stále na výsluní

Klid na trhu s jatečnými prasaty pokračuje. V Německu bylo znovu vyhlášeno 2,20 € za kilogram JUT za tepla. Již téměř dva měsíce se tak cena nepohnula. Stejné to bylo v minulém týdnu i prakticky na všech burzách. K pohybu nedošlo prakticky nikde.

Na trh se selaty se přelil klid z obchodu s jatečnými prasaty. Cena selat v Německu i Holandsku zůstala, tak jako minulý týden, nezměněna. Za sele o hmotnosti 25 kilogramů tak kupující zaplatí 85 resp. 87 € za kus. I v Dánsku zůstal zachován trend z minulého týdne. Cena selat se opět mírně snížila (-1,34 €). Třicetikilové sele s nejvyšším zdravotním statusem se tak z Dánska vyváží za 106 €.

Podobné je to i u nás. Cena se prakticky neměnila. Žádný vliv na to neměly ani Velikonoce. Cena se snížila o 6 haléřů a chovatelé tak dostávali 53,74 Kč. Kde se však efekt Velikonoc projevil naplno byly porážky. Bylo to ale dáno jen chybějícím porážkovým dnem v pondělí. Poptávka ze strany jatek zůstává stále velmi dobrá. Vzhledem k oslabující koruně by vývoji v Německu odpovídala vyšší cena jatečných prasat u nás.

Tak jako v několika posledních týdnech, tak i pro ten příští vyhlásila většina jatek cenu 54 Kč/kg. Porážky na západě Čech nabízejí chovatelům o korunu více.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Jednotná žádost už od pondělí

Od 15. dubna je možné podávat Jednotnou žádost. Ta zahrnuje celou škálu podpor vyplácených z evropských prostředků. Vedle nejdůležitějších přímých plateb (BISS) se chovatelů prasat týkají především programy Dobrých životních podmínek zvířat a Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací. Právě u něho je třeba podávat spolu s Jednotnou žádostí také schválený imunizační program.

Tak jak již několik let zvykem je Jednotná žádost podávána elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Již od 29. března si mohou žadatelé připravovat datové sady v předtiskových aplikacích LPIS a IZR. Stejně tak si žadatel může dopředu ověřit, na Portálu farmáře, zda plní podmínku Aktivního zemědělce. Doporučujeme odesílat připravené datové sady na Portál farmáře SZIF v ten samý den, kdy chce žadatel podávat Jednotnou žádost.

Na podávání Jednotné žádosti mají chovatelé přesně měsíc. Posledním termínem, do kterého musí být podána, je 15. kveten. Poté je ještě možno podat ji s určitou sankcí do 10. června.

JS

inzertní banner
DeHeus - Umíme to i bez zinku

Kalifornie ukazuje cenu za welfare

Kalifornie se stala místem které zbytku světa ukazuje, kolik stojí welfare. Takzvané "nařízení 12" ukládá, že veškeré vepřové maso, které smí být v tomto nejbohatším státě USA prodáváno, musí pocházet od prasnic ustájených ve volných porodních kotcích. Od počátku letošního roku je toto ustanovení vyžadováno. Kalifornie přitom ani zdaleka není v oblasti produkce vepřového masa soběstačná. Momentálně je kvůli tomu v obchodech nedostatek vepřového masa, přestože USA celkově mají nabytek.

Zároveň se však ukazuje, jak mohou volné porodní kotce dopadnout na spotřebitele. Zatímco ve zbytku Spojených států se cena vepřového masa nijak zásadně nezměnila, v Kalifornii vzrostla o 20 %.

Evropská unie by měla zpozornět, protože volné ustájení prasnic je jen jedním z celé řady navrhovaných opatření. Pokud ono samo zvýšilo cenu vepřového o 20 %, pak by při schválení zákazu krácení ocásků, roštových podlah, zvýšení plochy při přepravě a mnoha dalších opatření mohlo zdražení klidně atakovat úroveň 40 %. To vše samozřejmě zároveň s naprostou ztrátou konkurenceschopnosti na světových trzích.

Zdroj: NationalHogFarmer

inzertní banner
Ecoporc Shiga - Ochrana proti shigatoxinu v jedné dávce

Posílení investičních dotací

V souvislosti se slibem ministra zemědělství posílit podporu investic v zemědělských podnicích v rámci intervencí PRV žádá ministerstvo o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem je zjistit, na jaké konkrétní investice byste podpory ve vašem zemědělském podniku uvítali. Část námětů byla již získána při dotazování SZIF v roce 2023. Ministr si vás proto dovoluje požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Přispějete tak svým názorem k cílenému směřování dalších investičních podpor.

https://docs.google....

MZe


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 16 týden
Německo 2,20 
Dánsko 12,10 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 85 €/kus
Dánsko 106 €/kus
Holandsko 87 €/kus

Kurs 25,330 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 19.dubna.2024
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz