Číslo 738
Týden 38
Rok 2023

Klesající teploty s sebou berou i cenu

Cena v Německu se pro příští týden snižuje o 5 centů na 2,25 €/kg JUT za tepla. Snížení tak přichází po čtyřech týdnech klidu. Stejný vývoj se objevuje v Dánsku, kde cena klesla o 20 ore (-2,7 centu). V minulém týdnu byl v EU k vidění velmi rozdílný vývoj na trzích. V Itálii a Polsku cena jatečných prasat rostla, v Belgii a Holandsku se neměnila a v Dánsku a Španělsku klesala. Všechny pohyby ale byly mírné - maximálně 2,5 centu.

Minulý týden potvrdil uklidnění i na našem trhu. Po měsíc trvajícím poklesu ceny je již třetí týden bez větších změn. Cena se snížila o kosmetických osm haléřů na 55,09 Kč/kg.

Pro příští týden se zřejmě vývoj v Německu na našem trhu nepromítne. Většina jatek nechala ceny beze změn. Dál tak platí že v Čechách se budou prasata vykupovat za 55 Kč a na Moravě za 56 Kč/kg. Jedinou výjimkou jsou Kostelecké uzeniny, které avizovaly snížení ceny na 54 Kč.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Staronové vedení a dobré zprávy

V minulém týdnu se konala komoditní rada pro vepřové maso a předsednictvo svazu. V centru pozornosti byly otázky podpor pro chovatele prasat. Hosté z Ministerstva zemědělství informovali o tom, že se podle současného rozpočtu zdá, že dotační tituly 8.F.d. (ozdravování stád prasat) a 20.C. (welfare prasat) budou naplněný přibližně z 80 %.

Podle informací ze SZIF bylo v novém programu na podporu vakcinací podáno 148 žádostí v celkové hodnotě 650 mil. Kč. Dá se ale předpokládat, že reálně vyplacená částka bude nižší, protože někteří žadatelé uváděli ve vakcinačním plánu i choroby, u kterých si nebyli jisti, jestli proti nim skutečně budou vakcinovat.

Nové zásady pro dotace budou vydány až poté, co bude schválen státní rozpočet a MZe bude mít lepší představu o tom, které dotační tituly budou otevřeny a které rozpočet nedovolí naplnit. U dotačního titulu 8.F.d. se nepodařilo dokončit notifikaci v sazbovém režimu. Proto bude v Zásadách vyhlášen prakticky ve stejném znění v jakém byl doposud.

Protože se konalo první jednání předsednictva Svazu od volební valné hromady, proběhla hned na začátku volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen znovu Ing. Josef Luka z Proagro Nymburk a místopředsedou Ing. Petr Coufal z SPV Pelhřimov.

Zdroj: Komoditní rada pro vepřové maso a předsednictvo SCHP

inzertní banner
DeHeus - Umíme to i bez zinku

O první kolo PRV byl obrovský zájem

Projekty za více než 13 miliard korun přihlásili zemědělci a potravináři do prvního kola investic z nové společné zemědělské politiky. SZIF eviduje enormní množství podaných žádostí (5632). Ministerstvo zemědělství (MZe) má pro toto kolo připraveno přes 8 miliard korun. Celkově by tedy měla být uspokojena nadpoloviční většina žadatelů.

O tom, které projekty uspějí a budou podpořeny a které naopak na financování nedosáhnou, by mělo být rozhodnuto nejpozději v úterý 26. září.

Pro chovatele prasat by mělo být zajímavé tako další kolo, které bude vypsáno v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. V něm by měly být podporovány technologie snižující emise amoniaku a skleníkových plynů. Obzvláště ti, kdo se chystají na rekonstrukci kejdového hospodářství by tedy měli být připraveni.

Zdroj: MZe

inzertní banner
CEVA - Ochrana proti neonatálním průjmům

Bude zemědělství stále zelenější?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém středečním výročním projevu o stavu Unie zřejmě mnohé překvapila. V projevu se vůbec neobjevila zmínka o strategii Farm to Fork a místo toho navrhla změnu kurzu v současné zemědělsko-potravinářské debatě. Zdůraznila potřebu chránit evropskou přírodu, ale dodala, že to musí být v rovnováze s potravinovou bezpečností, která zůstává „zásadním úkolem“.

„Pro nás v Evropě je tento úkol – produkce zdravých potravin – základem naší zemědělské politiky,“ řekla s tím, že dalším úkolem je „soběstačnost“. To je velmi zásadní obrat ve srovnání s minulostí. Například v loňském výročním projevu na zemědělce a potravináře zapomněla úplně. Spolu s koncem působení Franse Timmermanse (otce a hlavního motoru Green Dealu) to zřejmě znamená velmi podstatnou změnu ve směřování politiky EU.

V zájmu dosažení udržitelnějšího zemědělství von der Leyen zdůraznila, že v debatě o zemědělsko-potravinářské politice je zapotřebí „více dialogu a méně polarizace“, a proto oznámila zahájení „strategického dialogu“ o budoucnosti zemědělství v EU. „Jsem a zůstávám přesvědčena, že zemědělství a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce. Potřebujeme obojí,“ řekla.

Zdroj: EurActive


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 38 týden
Německo 2,25 
Dánsko 12,50 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 80,00 €/kus
Dánsko 89,85 €/kus
Holandsko 62,50 €/kus

Kurs 24,385 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 1.října.2023
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz