Číslo 628
Týden 18
Rok 2021

Příchod jara změnu nepřinesl

Ani zvyšující se teploty nepřiměly cenu jatečných prasat k růstu. Až do středy zůstane vyhlášená německá cena na úrovni 1,42€/kg JUT. Poztivní signál však přišel z Dánska, kde cena vzrostla o 20 ore. Většina Evropy se, tak jako obvykle, řídí signály z Německa a proto se ceny na většině burz neměnily. Mírný optimismus ukázalo jen Holandsko a Francie(+1 cent). Naopak jediný, kdo vykázal pokles, byla Itálie (-1 cent).

Cena jatečných prasat u nás se v minulém týdnu prakticky nezměnila. Průměr ve třídách SEU byl 36,26 Kč/kg JUT. Souhrnná cena od začátku roku zůstává stále velmi nízko. Po sedmnáctém týdnu dosáhla jen na 33,63 Kč/kg JUT. Mírným pozitivem je, že porážky na referenčních trzích stouply o 10%.

Pro příští týden zůstávají ceny znovu beze změn.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Dvanácté kolo definitivně bez velkých projektů pro prasata

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo konečnou verzi pravidel 12. kola Programu rozvoje venkova. Pro chovatele prasat je smutnou, ale očekávanou, zprávou to, že velké projekty v chovu prasat podporovány nebudou. Jedinou možností podpory pro "prasečí" projekty je záměr a) ve kterém je limit nastaven na maxilmální výši 2 mil. Kč.

V záměru a) je, mimo jiné, podporována výstavba zařízení pro biosecurity a možnost nákupu speciálních strojů pro živočišnou výrobu. Podpora je nastavena na 50% uznatelných nákladů. Podmínkou však je hospodaření na maximálně 150 hektarech a to, že žadatel spadá mezi malé a střední podniky.

Žádosti o dotaci musí být předloženy nejpozději 30. listopadu do 18:00. Specifická pravidla pro operaci 4.1.1. (Investice do zemědělských podniků) najdete na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/...

Zdroj: SZIF

Ceny krmných plodin

Praha Brno
   21.4.2021       4.5.2021       21.4.2021       4.5.2021   
Pšenice krmná 5100 Kč/t 4950 Kč/t - 5100 Kč/t 4950 Kč/t -
Ječmen krmný 4600 Kč/t 4400 Kč/t - 4400 Kč/t 4350 Kč/t -
Soja 11000 Kč/t 13000 Kč/t + 11000 Kč/t 13000 Kč/t +

Data jsou poskytována systémem GrainTerminal

Němci budou podporovat lokální jatka

Jak je možné zkrátit dobu přepravy na jatka? Sousední Německo se rozhodlo, že se o to pokusí podporou malých lokálních jatek. Podobný program již existuje delší dobu. Zatím se ale týká jen mikropodniků a malých podniků a jeho dopad je tak velmi limitovaný. Nyní avizovala federální ministryně zemědělství jeho rozšíření i na střední podniky.

Program by měl být ze 60% kofinancován z prostředků federální vlády a žadatelé by měli, kromě požadavku na velikost, také doložit, že jsou orientováni na regionální trh. Podmínkou dotace je také to, že se díky jejich fungování zkracuje doba přepravy na jatka. Zároveň by podpořená jatka měla doložit, že neohrozí, nebo neoslabí pozici jiných jatek.

Do jaké míry se primárně jedná o snahu zkrátit dobu transportu není úplně jasné. Vedlejším účinkem podpory totiž celkem jistě bude schopnost podpořených jatek snížit cenu prodávaného masa. Tomu se budou muset přizpůsobit i velcí producenti, kteří na podporu nedosáhnou. Výsledkem by tak mohla být ještě větší snaha velkých jatek snížit ceny a vyvézt do okolních zemí.

Zdroj: Pig333.com

inzertní banner
Inovativní složení otevírá skvělou budocnost pro chovatele, veterináře i selata.

Vakcína proti moru se snad blíží

Africký mor prasat je jedním z nejdůležitějších hnacích sil v současném mezinárodním obchodu s vepřovým masem. Podle dosavadního vývoje se zdá, že jedinou možností, jak se s tímto onemocněním vypořádat, je vakcinace. Černá zvěř, která je jedním z důležitých přenašečů, je totiž v celé Evropě přemnožená.

Ačkoli se již objevila celá řada informací o možných vakcinách proti africkému moru prasat, dosud nebyla žádná schválená pro rutinní používání. Některé neschválené prý dokonce způsobily v Číně další rozšíření AMP. Zlomem by se mohla stát vakcína, která je vyvíjena pod křídly USDA již od konce roku 2019, kdy se podařilo genovou manipulací s původním kmenem AMP získat první slibné výsledky.

Mezi vývojem vakcíny a jejím schválením je však dlouhá cesta, kterou se postupně vývojáři prokousávají. Veškeré testy však zatím ukazují, že jsou na správné cestě a vakcína by mohla být k dispozici poměrně brzy. Navíc se podařilo vytvořit i její oronasální variantu. Kromě přímé injekční aplikace, která je vhodnější pro domácí prasata, by tak mohla být aplikována ve formě návnad. Tak by bylo možno zajistit plošnou vakcinaci divokých prasat.

Zdroj: PigProgress


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 18 týden
Německo 1,42 
Dánsko 10,80 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 49,50 €/kus
Dánsko 59,83 €/kus
Holandsko 48,50 €/kus

Kurs 25,845 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Olmix
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 17.května.2021
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz