Číslo 772
Týden 24
Rok 2024

Trh je stále uložen k letnímu spánku

Německá vyhlášená cena už po třinácté v řadě zůstala beze změny a udala tak tón obchodování v celé Evropě. Prakticky nikde se ceny jatečných prasat neměnily. V případě Itálie, Polska a Španělska, kde k pohybu došlo, to byly jen velmi kosmetické změny. Letošní rok je tak z pohledu průběhu ceny naprosto neobvyklý. Blížíme se k pololetí a za celou dobu, s výjimkou několika málo týdnů v březnu, nedochází prakticky k žádnému pohybu.

Trh se selaty tak strnulý není. Zatímco ceny selat na německé Nord-West burze dál drží beze změn, v Dánsku i Holandsku selata opět zlevňují. V Nizozemí klesla cena selat o hmotnosti 25 kilogramů o 50 centů na 76,50 €. V Dánsku bylo zlevnění třicetikilových selat ještě markantnější. Nová cena je 95,20 € (-2€).

Náš trh samozřejmě respektuje vývoj (respektive jeho absenci) trhu v Německu. Cena se proto nijak významně nemění. Určitou roli pro nás hraje směnný kurz. Koruna se po oslabení až na úroveň 25,46 Kč/€ opět vrátila ke zpevňování. Na začátku června se dostala na 24,76 Kč za euro. I to je však stále o korunu horší směnný kurz, než jaký panoval v červnu 2023 (23,57 Kč/€). Pro chovatele prasat to proto stále znamená, že dovozy nejsou tak výhodné, jak byly v minulých letech. Je to patrné i ze statistiky zahraničního obchodu. Dovoz vepřového masa, ač je stále obrovský, v minulém roce poklesl.

Příští týden zřejmě nic nového do cen jatečných prasat nepřinese. Všechna jatka nechávají ceny beze změn. Plošně tedy dál platí 54 Kč/kg JUT.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - tepelný stres

Při snižování emisí žadatelé uspěli

Na jaře vypsalo MZe třetí kolo investičního programu rozvoje venkova ze Strategického plánu. Kolo bylo zaměřeno na snižování emisí NH3 a skleníkových plynů ze zemědělství a precizní zemědělství. Jde o novinku, která byla v této podobě vypsána poprvé a možná proto byla poptávka ze strany žadatelů nižší. V záměru určenému pro živočišnou výrobu bylo podáno jen 101 žádostí v celkovém objemu blížícím se 1 miliardě korun. Všechny byly doporučeny k realizaci.

O dalších 300 mil. Kč Kč žádalo 45 subjektů v záměru určeném pro sklady digestátu, fugátu a akumulaci bioplynu. V tomto záměru byla úspěšnost nižší a uspělo jen 21 žadatelů.

Žadatelé teď musí nejpozději do 8. října 2024 do 18:00 hodin podat na regionální odbor SZIF
všechny povinné i nepovinné přílohy. MZe plánuje, že by se obdobná výzva měla opakovat i na jaře roku 2025.

Zdroj: SZIF

inzertní banner
DeHeus - Eliminace tepelného stresu

Inseminační kanci v kostce

Kanci stojící na inseminačních stanicích jsou pro každý šlechtitelský program výkladní skříní. Dostávají se na ně nejlepší z nejlepších. V případě národního šlechtitelského programu CzePig to bylo v roce 2023 pouze 1 % z otestovaných kanečků. Tomu odpovídá i jejich užitkovost.

U mateřských plemen se na ISK objevilo téměř 120 kanců s přírůstkem v testu 1273 gramů za den u bílého ušlechtilého a 1307 gramů u landrase (800 resp 814 gramů za den od narození). Přitom se ale udržel podíl libového masa na úrovni 59-59,5% a jeden z nejdůležitějších parametrů - spotřeba krmiva se dostala na 2,22-2,25 kg krmiva na kilogram přírůstku.

U otcovských plemen se dál projevuje trend přechodu od hybridních kanců k čistokrevným. Sice nenabízejí často tak dobré parametry jako jejich hybridní konkurenti. Přírůstek čistokrevných otcovských kanců byl v průměru okolo 1300 gramů v testu a lehce přes 810 gramů celoživotně. Hybridní kanci jsou o 50 gramů výše. Dávají mnohem méně uniformní potomstvo. V nabídce inseminačních stanic dnes už tvoří téměř 2/3 terminálních otců a pouhá třetina připadá na hybridní kance. Přitom před pěti lety byla hybridních kanců více než polovina. Největší posun je patrný u čistokrevného pietraina. Z podílu pouhých 16 % před 5 lety se dostal až na 43 % v loňském roce. Jeho největší devizou je vysoký podíl libového masa. Kanci na ISK měli průměrně 64,27 % libového masa.

Zdroj: SCHP

inzertní banner
Ecoporc Shiga - Ochrana proti shigatoxinu v jedné dávce

Boj o odlov se opět rozhořel

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti. Pro chovatele prasat je v něm podstatné především to, že by se jeho prostřednictvím mělo řešit přemnožení spárkaté zvěře. To je v souvislosti se šířením afrického moru prasat velmi vážný problém, který může mít obrovské ekonomické dopady. Novela předpokládá, že podle stavů zvěře bude předepsána minimální úroveň lovu. Pokud ji sdružení nedosáhne, může dostat pokutu.

Proti novele se však okamžitě objevila silná opozice. Českomoravská myslivecká jednota se okamžitě vyjádřila tak, že "udělá cokoli legálního", aby zabránila schválení novely. Znovu se tak rozhořívá boj, který už několikrát myslivci vyhráli. Argumentují především administrativní náročností.

Podobná diskuse se vedla již v roce 2017 při výskytu AMP na Zlínsku. Od té doby však nedošlo k žádné pozitivní změně: stav divokých prasat (a především bachyň) neklesá, černá zvěř je stále výrazně přemnožená, africký mor prasat se dál šíří a diskuse se vedou.

Zdroj: MZe, ČMMJ


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 24 týden
Německo 2,20 
Dánsko 12,00 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 85 €/kus
Dánsko 95,20 €/kus
Holandsko 76,50 €/kus

Kurs 24,740 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Bioveta
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 15.června.2024
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz