Číslo 638
Týden 29
Rok 2021

Africký mor prasat není hlavním problémem

Sousední Německo ohlásilo další rozšíření viru afrického moru prasat. Tentokrát pronikl už i do chovů domácích prasat. Potvrzuje se, že velkým rizikem jsou záhumenkové chovy a biochovy. Právě do těchto kategorií totiž patří všechni tři postižení. Ve dvou případech to jsou chovy se dvěma a čtyřmi prasaty, třetí pozitivní farma měla přibližně 400 zvířat a patřila do kategorie organických chovů.

Podle informací přímo z Německa se ale tenhle nepříznivý vývoj vůbec neprojevuje v obchodování s vepřovým masem. Pro země, které uznávají regionalizaci a z Německa až dosud maso odebíraly, se nic nemění. Všechny tři pozitivní záchyty se totiž nacházejí v oblastech, které byly již dřív označeny jako zamořené. Exportu ze západního Německa se tak nedotýkají. Naopak země, které regionalizaci neuznávají, zakázaly dovoz z Německa už v loňkém září.

Pro naše chovatele však jde o další varování. Konec léta je obvykle dobou největšího šíření AMP. Pozitivní nálezy se stále objevují přibližně 40 kilometrů od naší severní hranice. Je proto třeba udržovat biosecurity na maximální možné úrovni.

Zdroj: Working party COPA/COGECA

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Důvod poklesu cen leží v Asii

O tom že je Evropa závislá na vývozu zřejmě nikdo nepochybuje. Mnohé ale překvapí, jak hluboká závislost je. Ukazuje to současná situace. Celý evropský trh se ocitl pod silným tlakem a prakticky všude chovatelé počítají jen ztráty. Hlavním důvodem je rychlé snižování cen v Číně. Protože se tamější produkce zvyšuje k úrovni obvyklé před epidemií afrického moru, vrací se do původních úrovní i cena. Za pět měsíců se zřítila z 4,58 €/kg živé hmotnosti na 1,78 €/kg. S tím se samozřejmě dramaticky snižuje i cena za kterou Čína poptává maso v zahraničí.

Právě to způsobilo obrovský přetlak masa v EU, protože cena, za kterou momentálně chce Čína nakupovat maso není pro exportéry akceptovatelná. Vývoz se proto prakticky zastavil. Ve středu vyhlášená německá cena sice zůstala beze změn, ale na většině ostatních trhů jatečná prasata zlevňovala. V čele poklesu jsou,podle očekávání, hlavní exportéři: Španělsko (-4 centy) a Dánsko (-6 centů).

U nás prasata v minulém týdnu opět mírně zlevnila. Po šestnáctihaléřovém poklesu je cena jen těsně nad hranicí 38 Kč/kg. Průměrná cena za celé první pololetí je 35,23 Kč/kg JUT. To je přibližně o čtyři koruny méně než je dlouhodobý průměr pro první pololetí.

V příštím týdnu se dá očekávat další negativní vývoj, protože Kostelecké uzeniny i Jatka Český Brod ohlásily snížení ceny o korunu na 37 Kč/kg.

-JS-

Ceny krmných plodin

Praha Brno
   09.07.2021       23.07.2021       09.07.2021       23.07.2021   
Pšenice krmná 4150 Kč/t 4425 Kč/t + 4050 Kč/t 4325 Kč/t +
Ječmen krmný 3725 Kč/t 3875 Kč/t + 3675 Kč/t 3725 Kč/t +
Soja 12800 Kč/t 13200 Kč/t + 12500 Kč/t 13200 Kč/t +

Data jsou poskytována systémem GrainTerminal

Obchodujte s Grain Terminal

Doba žní je pro zemědělce vždy obdobím napětí. Dobře prodat svoji produkci, nebo naopak výhodně nakoupit potřebné krmení, je základem úspěchu. Obvykle velmi nepřehledný trh se snaží zpřehlednit Grain Terminal, který by měl fungovat jako most mezi prodávajícím a kupujícím. Ať už chcete nakupovat nebo prodávat, prohlédněte si jeho fungování v krátkém videu a rovnou se registrujte na webových stránkách: http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SCHP

inzertní banner
Inovativní složení otevírá skvělou budocnost pro chovatele, veterináře i selata.

Úpravy v zadávání dokladů k titulu 8.F.

Na základě připomínek Svazu chovatelů prasat upravil SZIF systém pro zadávání účetních dokladů k dotačnímu tiulu 8.F. Pokud se faktura týkala dvou hal (8.F.C.) nebo dvou kategorií zvířat či hospodářství (8.F.d.), rozpočítával systém automaticky částku podle počtu ustajovacích míst. Nyní je možné v části systému ADÚD, kde je rozepisována faktura na více úkonů zvolit v menu buď úkony s automatickým ropočítáváním, nebo úkony, u kterých musí částku uvést sám žadatel. Úkony s automatickým rozpočtem i s vlastním vyplňováním je možno kombinovat. Detailní pokyny najdete v příručce pro žadatele, kterou najdete na http://www.schpcm.cz....

Další změnou je upozornění na doklady, u kterých byl zjištěn nesoulad mezi zadaným údajem a přiloženou kopií dokladu. U nich se bude žadatelům zobrazovat vykřičník.

Zdroj: SZIF

Zastavme africký mor prasat

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravil informační kampaň s názvem Zastavme africký mor prasat, která má přispět ke zvýšení povědomí o prevenci tohoto vysoce nakažlivého onemocnění.

Africký mor prasat představuje nebezpečné onemocnění pro domácí i divoká prasata, které se v České republice podařilo v roce 2019 úspěšně vymýtit. Avšak riziko opětovného zavlečení infekce vzhledem k výskytu nákazy v sousedních zemích, jako jsou Polsko, Německo a Slovensko, zůstává vysoké.

Zveme Vám na webinář zaměřený na představení této informační kampaně chovatelům a myslivcům, který se uskuteční v úterý 10. srpna 2021 od 9.00 hodin.

V rámci virtuálního setkání zazní příspěvky Státní veterinární správy, Ministerstva zemědělství a Svazu chovatelů prasat.

Prosíme zájemce o účast na tomto webináři, aby zaslali e-mail do úterý 3. srpna 2021 na adresu srbova@ewing.cz. Následně Vám bude zaslán odkaz na webinář a informace potřebné k přihlášení.

Zdroj: Ewing


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 29 týden
Německo 1,48 
Dánsko 10,70 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 42,00 €/kus
Dánsko 36,65 €/kus
Holandsko 33,00 €/kus

Kurs 25,640 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 24.července.2021
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz