Prasnic v EU ubývá

Výsledky prosincového sčítání zvířat ve všech zemích EU ukazují, že celkový počet prasat je ve srovnání s loňskem vyšší, zatímco počet prasnic se snižuje. V Unii bylo v prosinci chováno 146 mil. prasat (+2%) a více než 11 mil. prasnic (-0,5%). Protože ještě nejsou k dispozici údaje ze všech zemí, jedná se o předběžné údaje. Chybí však už jen velmi málo podstatné země a proto se dají výsledky brát téměř jako definitivní.

Pohled na čísla ukazuje, že největší dopad měla krize na Holandsko a Německo. V Nizozemí, které se specializuje na produkci a export selat, se snížil stav prasnic o 121 tisíc kusů a v Německu, které čelí novým welfarovým zákonům a africkému moru prasat, o 96 tisíc kusů. K poklesu se přidaly i některé další země jako Rumunsko, Chorvatsko či Portugalsko. Na druhé straně jasnými vítězi se stalo Dánsko a Polsko. V obou zemích se stavy prasat celkem i prasnic výrazně zvýšily.

Španělsko, které bývalo v posledních letech mezi zeměmi s rychlým růstem stavů, tentokrát překvapilo. Stavy prasat se sice zvýšily nejvíc ze všech zemí EU (+4%), ale počet prasnic již nepatrně klesl. Zdá se tedy, že španělská expanze, přinejmenším pro tento okamžik, končí.

Zdroj: Eurostat