Nevyváží se jen prasata

Zatímco mezinárodní obchod se selaty, jatečnými prasaty nebo vepřovým masem je naprosto běžnou záležitostí, vývoz kejdy možná leckoho překvapí. Přesto je to tak. I tento produkt chovu hospodářských zvířat často putuje přes hranice. Především země, které mají velkou koncentraci zvířat mají problémy, jak se s nadbytkem kejdyt vypořádat. Je to logické, protože země s přibližně polovinou naší výměry (Nizozemí nebo Dánsko) chovají mnohonásobně víc prasat. U nás vychází na každý kilometr čtverečný přibližně 20 prasat, v Holandsku je to 278 kusů a v Dánsku dokonce 310. Vývoz kejdy potom může být jednou z nezbytných cest.

Příkladem může být Holandsko, které za poslední rok vyvezlo více než 3 miliony tun kejdy a z toho téměř milion tun bylo kejdy prasečí. Její vývoz dokonce stoupá. Proti předchozímu roku vyvezli holanďané o 8% kejdy víc. Hlavními odběrateli přitom byla Belgie, kam mířila polovina z celkového objemu, Německo a Francie. Vedle toho, že vývoz, nebo zpracování kejdy zatěžuje v těchto zemích ekonomicky produkci prasat, je velkým problémem, že na jejich základě jsou nastavována pravidla, která potom komplikují život chovatelům v celé EU, bez ohledu na koncentraci zvířat.

Zdroj: Pig333.com