Zlepšuje se obrana Polska proti moru?

V dosavadním průběhu letošního roku se v Polsku objevily jen dva chovy, do nichž pronikl africký mor prasat. Ve srovnáním s loňským rokem jde tedy o výrazné zlepšení, protože za celý rok 2020 byl virus potvrzen ve 103 chovech, z nichž většina byla záhumenková hospodářství. Nižší počet nakažených chovů tak může ukazovat buď na to, že se zlepšila biologická ochrana existujících chovů, nebo také na to, že se výrazně snížil počet záhumenkových chovů. To by odpovídalo informacím o prudkém snížení stavů prasat v Polsku.

Pokud jde o divoká prasata, zůstává situace komplikovaná. Mor se pomalu šíří okolo hranic s Německem směrem k severu. Začíná tak ohrožovat další spolkovou zemi: Meklembursko - Přední Pomořansko. Tato země již na podzim loňského roku spěšně vybudovala po celé délce hranic s Polskem (62 km) plot, který by měl zabránit migraci divokých prasat.

Celkově již dosáhl počet pozitivních divočáků na území Německa více než 1200 kusů v šesti pozitivních oblastech. Aktuální situaci můžete vidět na mapě http://www.schpcm.cz....

Zdroj: PigProgress