Jak se bráníme moru?

Česká republika je ze severu a východu obklopena zeměmi, kde je velmi aktivní africký mor prasat. Nebezpečí se neustále zvětšuje spolu s tím, jak rostou počty nakažených zvířat v blízkosti našich hranic. Aby bylo v maximální možné míře ochráněno naše území, je zavedeno hned několik opatření.

Již několik let probíhá pasivní monitoring nákazy jak u divočáků, tak i v chovech domácích prasat. V praxi to znamená, že jsou na mor vyšetřována všechna nalezená uhynulá zvířata, včetně zvířat sražených auty. V chovech jsou potom vyšetřovány všechny podezřelé úhyny a aborty. V rámci tohoto monitoringu bylo jen v letošním roce vyšetřeno téměř tisíc divočáků a 1800 prasat domácích.

Navíc byla již na konci loňského roku ustanovena oblast s intenzivním odlovem divokých prasat, která pokrývá část Libereckého a část Ústeckého kraje. V té jsou vyšetřována i všechna ulovená zvířata. Až dosud prošlo laboratořemi 2158 takových vzorků.

Veškerá dosud provedená vyšetření byla negativní. Přesto je situace velmi vážná a existuje obava, že by se mohl opakovat německý model, kdy nakažení divočáci opakovaně překračují hranici na různých místech. Řešení, ve stejném stylu jaké bylo použito na Zlínsku, by pak nebylo možné.

Zdroj: SVS