Svaz chovatelů prasat žádá MZe o pomoc

Situace v chovu prasat je kritická. Ceny již více než 12 měsíců nepokrývají ani zdaleka výrobní náklady a hrozí obnovení poklesu stavů prasat. Na valné hromadě Svazu, která se sešla na brněnském výstavišti v průběhu Národní výstavy hospodářských zvířat, informoval předseda Ing. Josef Luka o jednáních s MZe o možnostech pomoci.

Svaz požádal ministra, aby byly veškeré letošní dotace pro chovatele prasat doplaceny v maximální možné výši a v nejkratším možném termínu. Zároveň je třeba hledat možnosti, jak v této velmi mimořádné situaci sektor podpořit. V dopise proto vyzvali ministra, aby zvážil možnost nákupu informací od chovatelů tak, jak to bylo realizováno u skotu a možnost odpuštění sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska udržení cash-flow by chovatelé také přivítali vyplacení záloh na dotace na ozdravování už na počátku příštího roku. Ministerstvo i SZIF pomoc přislíbilo. O konkrétních krocích se dál jedná.

Zdroj: SCHP