Podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021. Pro rok 2021 stanovil výši podpory na pojištění hospodářských zvířat na 50%. V rámci tohoto programu podporuje PGRLF komerční pojištění hospodářských zvířat. Na základě dokladů o komerčně sjednaném pojištění může každý žadatel podat žádost o proplacení části nákladů na něj.

Program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří spadají mezi malé a střední podniky a kteří uzavřeli pojištění zvířat.

Další kolo příjmu žádostí bude otevřeno na začátku příštího roku. Podmínkou pro zapojení se do něho je, aby chovatel podal žádost ještě před uhrazením pojistného. Detaily programu najdete na https://www.pgrlf.cz....

Zdroj: PGRLF