Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Poslední dny na podání žádosti  (Týden 4, rok 2023)
Jen do konce ledna je termín pro podání žádosti o dva dotační programy u prasat. Jedná se o oba tituly z "Nákazového fondu": repopulace (8.F.a.) a ozdravování (8.F.d.).
Číst dál ...

Je třeba podat žádost o podporu ozdravování  (Týden 2, rok 2023)
Tak jako v předchozích dvou letech, i letos je třeba na počátku roku podat žádost o podporu z dotačního programu 8.F.d. Tak jako obvykle jsou žádosti podávány prostřednictvím Portálu farmáře a termín pro jejich vyplnění je 16. až 31. ledna. Celková výše sazby na jedno ozdravované místo je stále 1000 Kč.
Číst dál ...

Podpora pojištění PGRLF  (Týden 1, rok 2023)
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond otevírá od počátku roku další kolo podpory zemědělského pojištění. V jeho rámci mohou chovatelé prasat žádat o úhradu části komerčního pojistného. Žádosti se budou podávat až do 31. října. Podstatné však je, že chovatelé musí podat žádost po uzavření pojistky, ale ještě před úhradou pojistného.
Číst dál ...

Žádosti o podporu repopulací již příští týden  (Týden 1, rok 2023)
Od 9. ledna do konce měsíce musí chovatelé, kteří provedli repopulaci, požádat o dotaci a doložit, že byla repopulace skutečně provedena. Letos poprvé je tento titul vyplácen na základě vypočtené sazby. Pro chovatele to znamená obrovskou redukci administrativní práce. V rámci žádosti totiž uvede žadatel jen jednotlivá hospodářství a sazbu, ke které se u nich hlásí, a jako povinnou přílohu přiloží jen ozdravný program.
Číst dál ...