Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Poslední šance pro zapomnětlivé  (Týden 20, rok 2023)
V pondělí 15. května byl poslední termín pro řádné podání jednotné žádosti. Chovatele prasat z ní zřejmě nejvíce zajímaly dva programy: dobré životní podmínky zvířat a podpora vakcinací. Podle předběžných informací je počet podaných žádostí v obou těchto programech těsně pod úrovní 150. V loňském roce bylo na dobré životní podmínky podáno 169 žádostí. Došlo tedy k mírnému snížení počtu žadatelů, ale vzhledem k vývoji v sektoru je to poměrně očekávaný vývoj.
Číst dál ...

Chovatelé utrpěli těžké ztráty  (Týden 20, rok 2023)
Na počátku týdne proběhlo jednání Komoditní rady pro vepřové maso a předsednictva Svazu chovatelů prasat. Ačkoli jsou ceny momentálně na takové úrovni, že pokrývají náklady, je stav sektoru velmi vážný. Za poslední dva roky se nakumulovaly obrovské ztráty. Podle informací, které zazněly od zástupců ÚZEI se totiž v minulém roce vyšplhaly ztráty chovatelů až na 8,49 Kč na každém kilogramu živé hmotnosti (bez započtení podpor). Celková ztráta sektoru tedy činila neuvěřitelných 2,3 miliardy korun. Dokonce i při započítání veškerých přímých i nepřímých podpor zůstali chovatelé ve ztrátě (-2,70 Kč/kg).
Číst dál ...

Změna v dotacích na ozdravování  (Týden 17, rok 2023)
Většina z Vás si pamatuje, že bylo v loňském roce nutno rozpočítávat náklady na ozdravování mezi jednotlivými halami. Obzvlášť u ošetření krmiv to bylo velmi problematické. V letošním roce tato povinnost odpadá. Nese to však s sebou jednu nepříjemnost - žadatel, který zároveň žádá o podporu na turnusový provoz poroden (DŽPZ), nemůže v rámci 8.F.d. uplatňovat náklady na DDD v kategorii prasnic.
Číst dál ...

Již jen dva týdny na žádost o podporu vakcinace  (Týden 17, rok 2023)
Většina chovatelů už finišuje s přípravou imunizačního programu, který musí být přílohou žádosti o podporu vakcinace. Jednotná žádost, v jejímž rámci je podpora vakcinace řešena, musí být podána nejpozději 15. května.
Číst dál ...