Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Nový program Provoz na obzoru  (Týden 29, rok 2022)
Evropská komise v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu schválila České republice program státní podpory primárních zemědělských výrobců v objemu 20,2 milionu Eur, tedy 500 milionů korun. Podpora podle schváleného programu bude spočívat zejména ve snížení jistiny provozních půjček pro zemědělské prvovýrobce. Podpora má činit 50 procent nesplacené částky úvěru, maximálně zhruba 10.000 eur, tedy 250.000 Kč.
Číst dál ...

Rozepisování nákladů na haly se zjednoduší  (Týden 26, rok 2022)
Ti z Vás, kdo se už pustili do vkládání dokladů k dotacím na ozdravování (8.F.d.) do systému SZIF, zažili nepříjemné překvapení. SZIF požadoval, aby všechny faktury, včetně faktur za ošetření krmení, byly rozpočítány na jednotlivé haly. Protože to znamená obrovské administrativní zatížení, jednal Svaz chovatelů prasat s MZe a SZIF o zrušení této povinnosti.
Číst dál ...

Žádosti o mimořádnou podporu je třeba podávat nyní  (Týden 25, rok 2022)
Již v pondělí byl zahájen příjem žádostí o mimořádnou pomoc. Vzhledem k tomu, že musí být vyplacena nejpozději do konce září, je termín pro podávání žádosti velmi krátký. Podány totiž musí být nejpozději 30. června.
Číst dál ...

Vláda schválila mimořádnou pomoc  (Týden 24, rok 2022)
Vláda na svém zasedání 15. června definitivně schválila nářízení, kterým se bude řídit výplata mimořádné podpory pro sektory postižených krizí. Mezi chovatele prasat, drůbeže, mléčného skotu a pěstitele jablek a brambor tak bude rozděleno 810 mil. Kč.
Číst dál ...