Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Úpravy v zadávání dokladů k titulu 8.F.  (Týden 29, rok 2021)
Na základě připomínek Svazu chovatelů prasat upravil SZIF systém pro zadávání účetních dokladů k dotačnímu tiulu 8.F. Pokud se faktura týkala dvou hal (8.F.C.) nebo dvou kategorií zvířat či hospodářství (8.F.d.), rozpočítával systém automaticky částku podle počtu ustajovacích míst. Nyní je možné v části systému ADÚD, kde je rozepisována faktura na více úkonů zvolit v menu buď úkony s automatickým ropočítáváním, nebo úkony, u kterých musí částku uvést sám žadatel. Úkony s automatickým rozpočtem i s vlastním vyplňováním je možno kombinovat. Detailní pokyny najdete v příručce pro žadatele, kterou najdete na http://www.schpcm.cz....
Číst dál ...

Ještě jednou školení k 8.F.d.  (Týden 26, rok 2021)
V minulém vydání Vepřovinek byl vložen odkaz na školení, které pořádal SZIF k zadávání vlastních nákladů v rámci dotačního titulu 8.F.d. Vložený odkaz byl funkční pouze pro ty, kdo byli přihlášeni v prostředí MS Teams. Nyní SZIF souhlasil s přesunem záznamu na YouTube, kde jej mohou shlédnout všichni. Pokud tedy máte zájem prohlédnout si záznam školení, můžete použít původní odkaz z minulého čísla Vepřovinek, případně využít tento: http://www.schpcm.cz...
Číst dál ...

Dohoda je konečně na světě  (Týden 26, rok 2021)
Evropská komise, Europarlament a Rada ministrů se konečně shodly na finální podobě nové společné zemědělské politiky. Stalo se tak po více než třech letech vyjednávání a členským zemím tak zbývá jen velmi málo času na dokončení přípravy strategických plánů. Ty by se po schválení Komisí měli stát základem pro dotační programy.
Číst dál ...

Jak vkládat data na portál farmáře? Webinář SZIF odpoví.  (Týden 24, rok 2021)
Od letošního roku je nově možno do nákladů uznatelných pro dotační titul 8.F.d. započítat i náklady na činnosti provedené vlastními zaměstnanci. Na portál farmáře, do systému pro zadávání účetních dokladů, již byly přidány formuláře, jejichž prostřednictvím budou žadatelé tyto údaje vkládat.
Číst dál ...