Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


PGRLF vyhlásil sazby podpor  (Týden 41, rok 2021)
Podpůrný garanční a lesnický fond informoval o tom, že základní sazba u programu Zemědělec bude 2%. U mladých zemědělců do 40 let bude tato sazba zvýšena o další 1%. Tyto sazby se týkají žádostí podaných v době od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Číst dál ...

Zásady pro dotace na rok 2022 byly zveřejněny  (Týden 40, rok 2021)
Ministerstvo zemědělství vydalo zásady, jimiž se budou v příštím roce řídit výplaty všech národních dotací. Pro chovatele prasat jsou zajímavé především pasáže týkající se dotačního titulu 8.F.d. (ozdravování od vybraných chorob prasat) a 20.C. (welfare hospodářských zvířat). Ani v jednom z těchto dotačních titulů nedošlo pro příští rok k výraznějším změnám.
Číst dál ...

Poslední týden na žádosti o dotace na welfare  (Týden 39, rok 2021)
Již jen poslední dny zbývají na podání žádosti o dotaci na dobré životní podmínky prasat (20.C.) pro rok 2022. SZIF přijímá žádosti prostřednictvím portálu farmáře jen do 30.9.2021. Po tomto termínu již nebude možné doplnit do žádosti žádný nový podprogram, proto doporučujeme požádat o všechny podprogramy, které ve vašem podniku přicházejí v úvahu.
Číst dál ...

Hlavním bodem komoditní rady byla pomoc sektoru  (Týden 39, rok 2021)
Kritická situace v chovu prasat se naprosto pochopitelně stala hlavní náplní komoditní rady pro vepřové maso, která se odehrála v úterý 21. 9. 2021. Zástupci ministerstva zemědělství na ní reagovali na dopis požadující podporu chovatelů prasat. Bylo přislíbeno, že dotace za rok 2021 budou vyplaceny v plné výši. Konkrétně se to týká programů 8.F. a 20.C. Zároveň byla komoditní rada informována o tom, že by SZIF měl do konce roku administrovat žádosti, u kterých nebudou žádné problémy.
Číst dál ...