Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Němci budou podporovat lokální jatka  (Týden 18, rok 2021)
Jak je možné zkrátit dobu přepravy na jatka? Sousední Německo se rozhodlo, že se o to pokusí podporou malých lokálních jatek. Podobný program již existuje delší dobu. Zatím se ale týká jen mikropodniků a malých podniků a jeho dopad je tak velmi limitovaný. Nyní avizovala federální ministryně zemědělství jeho rozšíření i na střední podniky.
Číst dál ...

Dvanácté kolo definitivně bez velkých projektů pro prasata  (Týden 18, rok 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo konečnou verzi pravidel 12. kola Programu rozvoje venkova. Pro chovatele prasat je smutnou, ale očekávanou, zprávou to, že velké projekty v chovu prasat podporovány nebudou. Jedinou možností podpory pro "prasečí" projekty je záměr a) ve kterém je limit nastaven na maxilmální výši 2 mil. Kč.
Číst dál ...

Poslední množnost opravit deklaraci  (Týden 17, rok 2021)
Státní zemědělský a intervenční fond začal vydávat rozhodnutí o dotacích na dobré životní podmínky prasat. V této souvislosti je třeba připomenout, že chovatelé mají poslední možnost upravit deklarovaný počet zvířat.
Číst dál ...

Příjem "Jednotné žádosti" otevřen  (Týden 14, rok 2021)
Celá řada dotačních programů, které jsou financovány z prostředků EU, je zahrnuta pod takzvanou Jednotnou žádost. Jedná se především o přímé platby, podporu citlivých komodit a znevýhodněných oblastí. Pro chovatele prasat je zajímavá především dotace na dobré životní podmínky zvířat. SZIF, který všechny tyto programy administruje, vydal příručku pro žadatele, ve které jsou shrnuty veškeré podstatné informace.
Číst dál ...