Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Jak uplatňovat mzdové náklady v dotacích na ozdravení  (Týden 37, rok 2021)
V letošním roce je poprvé možno mezi náklady uplatňované na 8.F.d. zahrnout i mzdy vlastních zaměstnanců. Jako při každém "poprvé" se objevují nejasnosti ještě zvětšené tím, že v průběhu roku došlo ke změně legislativy v mzdové oblasti. Jak tedy tyto náklady uplatnit?
Číst dál ...

Měsíc na aktualizaci ozdravných programů  (Týden 35, rok 2021)
Z pohledu národních dotací pro chovatele prasat se blíží nejdůležitější a nejhektičtější období. Září a říjen je plné termínů, jejichž promeškání by bylo velmi nepříjemné.
Číst dál ...

Měsíc na aktualizaci ozdravných programů  (Týden 35, rok 2021)
Z pohledu národních dotací pro chovatele prasat se blíží nejdůležitější a nejhektičtější období. Září a říjen je plné termínů, jejichž promeškání by bylo velmi nepříjemné.
Číst dál ...

MZe už zná rozpočet na příští rok  (Týden 33, rok 2021)
Včerejší jednání mezi ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a ministryní financí Alenou Šilerovou vyjasnilo, co může MZe očekávat v příštím roce. Ve srovnání s letoškem se ministři domluvili na zvýšení rozpočtu o 3,1 miliardy korun. Celý nárůst je však přesně určen. Budou jím kompenzovány škody po tornádu na jižní Moravě a částečně nahrazeny ztráty vlastníkům lesů způsobené kůrovcovou kalamitou.
Číst dál ...