Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Výplaty dotací se blíží  (Týden 47, rok 2021)
Kritická ekonomická situace přináší pro mnoho chovatelů netrpělivé vyhlížení výplat národních dotací za letošní rok. Ministerstvo zemědělství i Státní zemědělský fond vyslyšeli žádosti Svazu a zpracování žádostí chovatelů prasat věnují maximální prioritu.
Číst dál ...

Podpora pojištění  (Týden 46, rok 2021)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021. Pro rok 2021 stanovil výši podpory na pojištění hospodářských zvířat na 50%. V rámci tohoto programu podporuje PGRLF komerční pojištění hospodářských zvířat. Na základě dokladů o komerčně sjednaném pojištění může každý žadatel podat žádost o proplacení části nákladů na něj.
Číst dál ...

PGRLF vyhlásil sazby podpor  (Týden 41, rok 2021)
Podpůrný garanční a lesnický fond informoval o tom, že základní sazba u programu Zemědělec bude 2%. U mladých zemědělců do 40 let bude tato sazba zvýšena o další 1%. Tyto sazby se týkají žádostí podaných v době od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Číst dál ...

Zásady pro dotace na rok 2022 byly zveřejněny  (Týden 40, rok 2021)
Ministerstvo zemědělství vydalo zásady, jimiž se budou v příštím roce řídit výplaty všech národních dotací. Pro chovatele prasat jsou zajímavé především pasáže týkající se dotačního titulu 8.F.d. (ozdravování od vybraných chorob prasat) a 20.C. (welfare hospodářských zvířat). Ani v jednom z těchto dotačních titulů nedošlo pro příští rok k výraznějším změnám.
Číst dál ...