O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Webinář na stránkách Svazu  (Týden 17, rok 2021)
V tomto týdnu proběhl další webinář pořádaný Svazem chovatelů prasat. Jeho hlavním tématem byl africký mor prasat a biosecurity, jako hlavní možnost ochrany proti němu. Zástupce státní veterinární správy představil současnou situaci a informoval o opatřeních, která by byla zavedena v případě šíření moru směrem na naše území. Představitel slovenské veterinární správy potom na příkladech ukázal dopady, jaké má šíření nákazy u našich východních sousedů.
Číst dál ...

Seminář k AMP se blíží  (Týden 14, rok 2021)
Již za necelé dva týdny (20. 4.) pořádá Svaz chovatelů prasat webinář k africkému moru prasat. Vzhledem ke komplikované situaci v okolních zemích a nebezpečí průniku viru k nám je třeba, aby všechny chovy maximálně dbaly na biologickou bezpečnost chovu. Jedna z hlavních přednášek se proto bude věnovat právě biosecurity, která je v boji s AMP jedinou možnou zbraní.
Číst dál ...

Webinář k AMP  (Týden 13, rok 2021)
Africký mor prasat ohrožuje Česko prakticky ze všech stran. Počty divočáků nalezených na pomezí západního Polska a Německa dosahují dohromady 5000 kusů a nejbližší jsou jen 40 kilometrů od našich hranic. Na východě je situace také velmi komplikovaná. Prakticky celá východní polovina Slovenska patří do oblastí, které jsou morem nějak postižené - buď jde o oblasti s výskytem divokých prasat, domácích prasat nebo o ochranné zóny, které sousedí s ohnisky.
Číst dál ...

Aktualizujte stavy prasat  (Týden 7, rok 2021)
Vážení členové Svazu chovatelů prasat, protože se snažíme, abyste z naší strany dostávali co nejrychleji aktuální informace, rádi bychom Vás požádali, abyste aktualizovali kontaktní údaje, na které jsou Vám zasílány veškeré informace.
Číst dál ...

Zákaz oxidů zinku přitáhl posluchače   (Týden 4, rok 2021)
Ve středu 27. ledna se odehrál další webinář organizovaný Svazem chovatelů prasat ve spolupráci se společností Elanco. Jeho hlavním tématem se stal chov prasat po zákazu užívání oxidu zinečnatého. Přednášku mezinárodně uznávaného poradce Enrica Marca ze španělska sledovalo on-line téměř 70 posluchačů.
Číst dál ...

Načti další zprávy