O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Valná hromada změnila stanovy  (Týden 25, rok 2024)
Valná hromada SCHP, která se konala v konferenčním centru SVÚ Jihlava, schválila úpravu stanov, kterou si vynutila změna legislativy v oblasti uznaných chovatelských sdružení. Z hlediska běžného fungování Svazu však žádnou podstatnou změnu znamenat nebude.
Číst dál ...

Poslední připomenutí valné hromady  (Týden 23, rok 2024)
Již v úterý 11.6. se bude v konferenčním centru SVÚ konat valná hromada SCHP. Pozvánku s programem a materiály k projednání nejdete na https://www.schpcm.c....
Číst dál ...

Dotace na ozdravování se změní  (Týden 22, rok 2024)
Dlouhodobá snaha Svazu chovatelů prasat o změnu dotačního titulu 8.F.d. se konečně setkala s úspěchem. Upravený program prošel notifikací a v Zásadách pro dotace se objeví v novém znění.
Číst dál ...

Valná hromada Svazu chovatelů prasat  (Týden 20, rok 2024)
Vážení členové SCHP, dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Svazu chovatelů prasat, která se bude konat 11.6.2024 v konferenčním centru Státního veterinárního ústavu Jihlava. Začátek jednání je stanoven na 9:30 hod.
Číst dál ...

Valná hromada Svazu chovatelů prasat  (Týden 19, rok 2024)
Vážení členové SCHP, dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Svazu chovatelů prasat, která se bude konat 11.6.2024 v konferenčním centru Státního veterinárního ústavu Jihlava. Začátek jednání je stanoven na 9:30.
Číst dál ...

Načti další zprávy