Přeštické černostrakaté

Kvůli nebezpečí z prodeje napodobenin byl zaveden systém kontroly, který zaručuje sledování od narození, až po porážku. Kupující si tak může být jist, že kupuje skutečně maso z přeštického prasete.

Kontrola zvířat
Chovy genetického zdroje jsou pod neustálým dohledem nezávislé organizace, která sleduje počty narozených selat, rychlost růstu i exteriér zvířat vybraných pro další šlechtění. Každému seleti, které je narozeno od čistokrevných rodičů vytetuje technik této organizace do ucha speciální označení, které určuje příslušnost k přeštickému černostrakatému plemeni.

Kontrola masa
Na jatkách po porážce je každé prase prohlíženo veterinárním lékařem, který patří ke státnímu veterinárnímu dozoru. Každé prase, které je v pořádku označí razítkem bez něhož není možné maso prodávat. Na jatkách, kde jsou porážena přeštická prasata veterinář navíc kontroluje, zda je poražené prase označeno tetováním v uchu. Pokud ano, označí ho zvláštním razítkem.
Vzor razítka

Přeštické originál
Od narození až po pulty obchodů je tak maso z přeštických prasat označeno nezávislými kontrolními orgány tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně nebo falšování. Pokud si koupíte maso označené jako "Přeštické originál", můžete si být jisti, že jde skutečně o maso z národního genetického zdroje Přeštického černostrakatého prasete.