Semináře a konference SCHP

Svaz chovatelů prasat organizuje od začátku roku 2021 sérii webinářů. Video z prvních dvou můžete shlédnout níže na této stránce.


Konference africký mor prasat 20.4.2021

Africký mor prasat ohrožuje Česko prakticky ze všech stran. Počty divočáků nelezených v na pomezí západního polska a Německa dosahují dohromady 5000 kusů a nejbližší jsou jen 40 kilometrů od našich hranic. Na východě je situace také velmi komplikovaná. Prakticky celá východní polovina Slovenska patří do oblastí, které jsou morem nějak postižené - buď jde o oblasti s výskytem u divokých prasat, domácích prasat nebo o ochranné zóny, které sousedí s ohnisky. Jak je Česko připraveno na případný průnik moru? Jaká opatření jsou připravována pro tento případ? A především: jak se před morem bránit? Odpovědi přinášejí MVDr. Petr Šatrán (SVS ČR) a Martin Chudý, DVM (Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky).
Protože je největším roznašečem moru zcela jistě člověk, je biosecurity tím nejdůležitějším, co je možno dělat. Jak vypadá biologická bezpečnost dovedená do nejmenších detailů vysvětlí a ukáže Ing. Pavel Kerber, ředitel jednoho ze špičkových chovů u nás.


Video z konference Chov prasat bez zinku 27.1.2021

Ve spolupráci se společností Elanco uspořádal Svaz další webinář, který se týkal tématu, které stále nabývá na důležitosti. Je to zákaz používání oxidu zinečnatého. Hlavním přednášejícím bude španělsý specialista Enric Marco, který působí jako poradce mnoha velkých společností. Velmi praktickým způsobem shrnuje praktické postupy, které pomohou chovatelům vyrovnat se se zákazem užívání vysokých hladin zinku.


Video z konference Dotace v chovu prasat 12.1.2021

V průběhu webináře zazněla od zástupců MZe a SZIF celá řada velmi důležitých informací, které pomohou s přípravou žádosti o dotaci a s vedením veškeré agendy, kterou je nutno doložit při prokazování nároku na dotaci. Doporučujeme jeho shlédnutí všem, kdo budou žádat o dotace z dotačního titulu 8.F.d.