Předsednictvo Svazu jednalo o Českých cechovních normách

Po skončení koronavirového omezení se konalo jednání předsednictva SCHP. Zabývalo se průběhem celé krize způsobené nákazou COVID-19 a velmi kladně zhodnotilo přístup MZe k dotačním podporám pro chovatele prasat. Na druhé straně bude ale i nadále požadovat, aby byla sjednocena pravidla pro podniky živočišné výroby, které by případně čelily rozsáhlejší karanténě zaměstnanců.

Projednáván byl i postup diskusí s Potravinářskou komorou, které se týkají Českých cechovních norem (ČCN) a pravidel pro udělování tohoto označení. Svaz chovatelů prosazuje, aby logo ČCN s českou vlajkou bylo možno umístit jen na výrobky, které jsou vyrobeny ze surovin pocházejících z České republiky. V ostatních případech by měla být vlajka nahrazena vlajkou země, odkud surovina pochází.

Jedním z dalších bodů bylo téma IPPC. Po dlouhých jednáních s Ministerstvem životního prostředí se podařilo najít řešení v oblastech, které dosavadní metodický pokyn k IPPC neřešil. Konkrétně se jedná o problematiku zápachu a vylučování dusíku. Dodatek č.1 k metodickému pokynu, který najdete na http://www.schpcm.cz..., přesně popisuje, jakým způsobem by měly být tyto otázky řešeny. K dalšímu projednání tak zůstává již jen otázka exkrece fosforu.

Pandemie a sní spojená omezení se projevují i na fungování Svazu chovatelů prasat. Vzhledem k situaci předsednictvo rozhodlo o odložení valné hromady. Namísto tradičního jarního termínu se bude letos konat až 10. září 2020.

Zdroj: Předsednictvo SCHP