Přezkumy IPPC mají konečně jasná pravidla

Poslední novela nařízení o IPPC přinesla hned několik novinek a nyní se kvapem blíží čas, kdy budou muset být promítnuty do integrovaných povolení. Proto probíhají u všech zařízení s integrovaným povolením přezkumná řízení. K celé řadě ze změn ale dosud chyběl výklad a metodické pokyny k jejich provádění. Po jednáních Svazu s Ministerstvem životního prostředí se podařilo drtivou většinu problémů vyřešit.

MŽP vydalo dva dodatky metodického pokynu k přezkumům IPPC, které řeší dosud sporné otázky: problematiku výpočtu emisí dusíku a fosforu nebo otázky měření zápachu. Oba dodatky najdete zde:
http://www.schpcm.cz...
http://www.schpcm.cz...

Výzkumný ústav zemědělské techniky zároveň dál pracuje na výpočtu nových emisních faktorů, které by v budoucnu měly nahradit ty současně platné. Podle dostupných informací by nové emisní faktory měly být výrazně nižší.

Svaz chovatelů prasat nabízí svým členů webovou aplikaci, která umožňuje (po zadání základních parametrů) vypočítat exkreci dusíku a fosforu a vygenerovat protokol o těchto hodnotách. Najdete ji na http://www.schpcm.cz.... Ačkoli se nepodařilo dořešit k úplné spokojenosti otázku vylučování fosforu u prasniček, je v metodickém pokynu uvedeno, že v případě, že podnik užívá BAT technologie, nestanovují se žádné další podmínky provozu. Překročení by tedy nemělo činit žádné problémy.

SCHP