Pro výpočet amoniaku lze použít alternativní cestu

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výpočet emisí v rámci integrovaného povolení k provozu jsou emisní faktory. Ty jednoduše řečeno udávají, kolik amoniaku vypustí jedno zvíře za rok. Emisní faktory, které jsou používány u nás, jsou však v některých případech výrazně vyšší než ty, které jsou využívány v zemích západní Evropy. To staví naše chovatele do nevýhodného postavení a nutí je zavádět v podnicích drastičtější opatření, která emise snižují.

Poslední výpočty českých emisních faktorů proběhly už před mnoha lety a genetika, technologie i výživa zvířat se od té doby k nepoznání změnily. Svazu chovatelů prasat se podařilo již před delší dobou prosadit obnovu těchto výpočtů. Výzkumný ústav zemědělské techniky se pomalu blíží ke konci projektu, jehož výsledkem by měly být nové (a zatím to vypadá, že výrazně nižší) emisní faktory. Ty by měli chovatelům spadajícím pod IPPC zjednodušit život.

V tomto okamžiku však stále platí emisní faktory původní a v některých případech se chovatelé dostávají jen velmi komplikovaně k úrovním emisí, které jsou uvedeny jako limity v závěrech o BAT. Proto se podařilo do dodatku č.2 k metodickému pokynu k IPPC vložit i alternativní způsob výpočtu emisí amoniaku. Chovatel podle něho může, vedle našich národních metodik, použít i mezinárodní metodické pokyny. O přesné podobě využití tohoto ustanovení stále probíhají jednání, ale již teď je jasné, že bude možné využít například německou normu VDI 3894, která obsahuje mnohem příznivější emisní faktory.

Jakmile bude jasný konkrétní způsob výpočtu emisí amoniaku alternativním způsobem, budeme o něm informovat.

SCHP