Změny v IPPC mohou otevřít cestu k dotacím

V současné době probíhají přezkumy integrovaných povolení u chovů, které spadají pod IPPC. Pro majitele, jichž se to týká, jde jistě o nepříjemný proces, protože nejsou dostatečně vyjasněná pravidla. Zároveň však znamenají příležitost provést v IPPC některé úpravy. Konkrétně se jedná o biotechnologické přípravky. Ti chovatelé, kteří mají jejich používání uvedeno v provozním řádu nebo přímo v integrovaném povolení, totiž nemohou žádat o podporu na zlepšení stájového mikroklimatu v dotačním programu 20.C.

V rámci přezkumů se tak nabízí možnost hledat jiné BAT technologie, které jsou v chovu užívány a vyhnout se povinnému užívání biotechnologických preparátů.

SCHP