S oplocením může pomoci LEADER

Novela vyhlášky o ochraně zvířat proti týrání zdvihla vlnu vášní. Především ze strany některých menších chovů nebo chovů zařazených do systému ekologického zemědělství zaznívala ostrá kritika proti povinnosti mít hospodářství oplocená a v případě venkovního chovu zabránit možnosti kontaktu s divokými zvířaty dokonce dvojitým plotem. Je celkem pochopitelné, že nové povinnosti ukládané v době, kdy všichni chovatelé prasat prodělávají, se mohou setkat s nevstřícnou odezvou.

Na druhé straně je třeba brát v úvahu šíření afrického moru prasat, který se v Polsku a Německu nedaří zastavit. Nebezpečí, které pro všechny chovatele prasat u nás představuje, je obrovské. Svaz proto povinnost stanovenou ve vyhlášce naprosto podporuje. V ekonomicky komplikované době je ale třeba hledat cesty, jak s jejím naplněním pomoci. Jednou z cest pro menší chovatele může být program LEADER a místní akční skupiny (MAS). Svaz proto jednal s MZe a s národní sítí MAS. Výsledkem je doporučení, aby se chovatelé, kteří potřebují doplnit oplocení obraceli na MAS. Jejich seznam najdete na http://www.schpcm.cz....

-JS-