Míří Německo k dani na welfare?

Německá spolková rada při svém posledním zasedání zaslala vládě požadavek, aby byla připravena finanční strategie pro transformaci zemědělství na ekologicky příznivější a přátelštější ke zvířatům. Ve své žádosti se opírá o závěry takzvané Borchertovy komise, která již před rokem představila návrhy na to, jak by se mohla změnit živočišná výroba a jakým způsobem by to mělo být financováno.

Součástí návrhu spolkové rady je zavedení daně ze živočišných produktů, která by měla pokrývat náklady na opatření nutná ke zlepšení welfare. Zároveň předpokládá zavedení povinné státní klasifikace potravin vyrobených ze živočišných produktů podle úrovně welfare, ve kterém byla zvířata chována. Takové nastavení by znamenalo, že veškeré finanční nároky by byly v konečném důsledku pokryty spotřebiteli.

Borchertova komise, která na plánu pracovala téměř rok, odhadla, že transformace živočišné výroby by mohla do roku 2050 stát jen v Německu 30 miliard Eur a přibližně 90% z částky by mělo být vybráno právě z daní na živočišné produkty.

Zdroj: Pig333.com