Další velká "trefa" moru

V západním Polsku se moru daří. Podle zprávy tamější veterinární správy pronikla nemoc do chovů s téměř 16 tisíci zvířaty. Je to sice letos první záchyt v komerčním chovu, ale o velkých problémech v západním Polsku vypovídá to, že je to prakticky přesně po roce od vůbec největšího záchytu v této zemi. Loni v březnu bylo kvůli moru poraženo téměř 24 tisíc zvířat na farmě, která je od té, která je likvidována v současnosti, vzdálena jen 40 kilometrů.

Protože analýza DNA ukázala, že je virus v Polsku a Německu velmi úzce propojen a proto je třeba posuzovat AMP v té oblasti za jeden epidemický výskyt. Je proto třeba, aby veškeré orgány velmi úzce spolupracovaly a koordinovaly činnost. Proto proběhla třístranná schůzka ministrů zemědělství Polska, Německa a Česka, na které se všichni shodli, že je třeba spolupracovat na udržbě všech opatření, která by měla zabránit migraci přes hranice. Zároveň všichni tři ministři vyzvali Evropskou komisi, aby vyčlenila větší prostředky na pomoc při kompenzacích škod, ale i na ochranná opatření. Ačkoli se jedná o několik málo regionů, jde o ochranu zájmů celé EU.

SCHP