Začínají výplaty dotací na welfare

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat. Mezi zemědělce se v rámci této dotační podpory rozdělí 755 milionů korun.

O dotaci na Dobré životní podmínky zvířat požádalo za rok 2020 celkem 909 zájemců. Zmíněný dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek hospodářských zvířat a naplnění jejich přirozených potřeb. Podpora směřuje do sektoru dojeného skotu a také do sektoru prasat.

Zároveň se blíží i termín, do kterého je nutno podat Jednotnou žádost v jejímž rámci jsou zahrnuty i dotace na dobré životní podmínky. Chovatelé, kteří o ně chtějí usilovat musí podat žádost do 17. května 2021.

Zdroj: SZIF