Příjem "Jednotné žádosti" otevřen

Celá řada dotačních programů, které jsou financovány z prostředků EU, je zahrnuta pod takzvanou Jednotnou žádost. Jedná se především o přímé platby, podporu citlivých komodit a znevýhodněných oblastí. Pro chovatele prasat je zajímavá především dotace na dobré životní podmínky zvířat. SZIF, který všechny tyto programy administruje, vydal příručku pro žadatele, ve které jsou shrnuty veškeré podstatné informace.

Asi tou nejdůležitější je termín, do kterého musí být jednotná žádost podána. Příjem žádostí byl již v tomto týdnu otevřen. Vzhledem k tomu, že tradiční poslední termín pro podání žádosti (15. května) vychází na sobotu, je v letošním roce příjem prodloužen do pondělí 17. 5. 2021. Žádosti je možné podávat jak elektronicky, prostřednictvím portálu farmáře a datové schránky, tak i v písemné formě přímo na místních OPŽL či poštou.

Příručku pro žadatele najdete na stránkách SZIF na https://www.szif.cz/....

Zdroj: SZIF