Poslední množnost opravit deklaraci

Státní zemědělský a intervenční fond začal vydávat rozhodnutí o dotacích na dobré životní podmínky prasat. V této souvislosti je třeba připomenout, že chovatelé mají poslední možnost upravit deklarovaný počet zvířat.

Výše dotace je určována sazbou a počtem zvířat, které žadatel uvedl v jednotné žádosti v loňském květnu. Především v případě prasniček s odloženým prvním připuštěním je v jednotné žádosti obvykle uváděn vyšší stav, než jaká je skutečnost. Na konci dotačního období je proto nutné původně deklarovaný stav upravit do souladu s integrovaným registrem zvířat(IZR), podle něhož jsou žádosti kontrolovány.

V případě předeklarace, tedy vyššího počtu zvířat v jednotné žádosti, ve srovnání se skutečností uvedenou v IZR, by byla žadateli ukládána sankce. Pro ty, kteří opomněli po skončení retenčního období podat změnovou žádost a upravit stavy podle skutečnosti, je nyní poslední možnost to udělat. Dokud není vydáno rozhodnutí, je možné deklaraci měnit.

Zdroj: SZIF