Webinář na stránkách Svazu

V tomto týdnu proběhl další webinář pořádaný Svazem chovatelů prasat. Jeho hlavním tématem byl africký mor prasat a biosecurity, jako hlavní možnost ochrany proti němu. Zástupce státní veterinární správy představil současnou situaci a informoval o opatřeních, která by byla zavedena v případě šíření moru směrem na naše území. Představitel slovenské veterinární správy potom na příkladech ukázal dopady, jaké má šíření nákazy u našich východních sousedů.

Vzhledem k tomu, že jedinou možnou ochranou před morem je biologická ochrana chovu, byla celá druhá část webináře věnována právě biosecurity.

Pro ty, kdo se webináře nemohli účastnit, zpřístupňujeme záznam z celého webináře na webových stránkách Svazu: http://www.schpcm.cz....

SCHP