Cena u nás se dál drží

Pokles vyhlášené ceny jatečných prasat v Německu byl, jak se zdá, jen jednorázový. Cena vyhlášená ve středu zůstala na 1,42 €/kg a stejně se vedlo dánské ceně: dál platí 10,80 DKK/kg. Na burzách byla vidět nerozhodnost. Některé pokračovaly v mírném sestupu, na většině se cena nezměnila a na dvou prasata mírně zdražovala. Celkově ale převažovalo vyrovnané obchodování.

Současná situace zdaleka nejvíc dopadá na menší evropské země, které nejsou ve výrobě vepřového masa soběstačné. Naše cena opustila poslední příčku evropského žebříčku, ale stále zůstáváme ve spodní třetině. K nám se zařadily právě ty země, které jsou momentálně pod tlakem dovozu a které obvykle mívají cenu nad průměrem EU (Rumunsko, Slovensko a Chorvatsko).

Na našem trhu se situace v tomto okamžiku projevila tím, že se zastavilo postupné zdražování. Jatečná prasata se v minulém týdnu prodávala za stejnou cenu jako v 15. týdnu. Stejný scénář se dá předpokládat i pro příští týden, protože všechna jatka nechala cenu beze změn. Jedinou výjimkou je jižní Morava, kde cena, zřejmě právě kvůli poklesu na Slovensku, sestoupila na 35 Kč/kg.

-JS-