Dvanácté kolo definitivně bez velkých projektů pro prasata

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo konečnou verzi pravidel 12. kola Programu rozvoje venkova. Pro chovatele prasat je smutnou, ale očekávanou, zprávou to, že velké projekty v chovu prasat podporovány nebudou. Jedinou možností podpory pro "prasečí" projekty je záměr a) ve kterém je limit nastaven na maxilmální výši 2 mil. Kč.

V záměru a) je, mimo jiné, podporována výstavba zařízení pro biosecurity a možnost nákupu speciálních strojů pro živočišnou výrobu. Podpora je nastavena na 50% uznatelných nákladů. Podmínkou však je hospodaření na maximálně 150 hektarech a to, že žadatel spadá mezi malé a střední podniky.

Žádosti o dotaci musí být předloženy nejpozději 30. listopadu do 18:00. Specifická pravidla pro operaci 4.1.1. (Investice do zemědělských podniků) najdete na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/...

Zdroj: SZIF