Němci budou podporovat lokální jatka

Jak je možné zkrátit dobu přepravy na jatka? Sousední Německo se rozhodlo, že se o to pokusí podporou malých lokálních jatek. Podobný program již existuje delší dobu. Zatím se ale týká jen mikropodniků a malých podniků a jeho dopad je tak velmi limitovaný. Nyní avizovala federální ministryně zemědělství jeho rozšíření i na střední podniky.

Program by měl být ze 60% kofinancován z prostředků federální vlády a žadatelé by měli, kromě požadavku na velikost, také doložit, že jsou orientováni na regionální trh. Podmínkou dotace je také to, že se díky jejich fungování zkracuje doba přepravy na jatka. Zároveň by podpořená jatka měla doložit, že neohrozí, nebo neoslabí pozici jiných jatek.

Do jaké míry se primárně jedná o snahu zkrátit dobu transportu není úplně jasné. Vedlejším účinkem podpory totiž celkem jistě bude schopnost podpořených jatek snížit cenu prodávaného masa. Tomu se budou muset přizpůsobit i velcí producenti, kteří na podporu nedosáhnou. Výsledkem by tak mohla být ještě větší snaha velkých jatek snížit ceny a vyvézt do okolních zemí.

Zdroj: Pig333.com