Agricovid příliš neuspěl

Zemědělské a potravinářské podniky si ve druhé výzvě programu Agricovid Potravinářství řekly o více než 150 milionů korun. O podporu zažádalo 46 zemědělců a 222 potravinářských firem. Sdělil to mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Dohromady s prvním kolem tak výše žádostí dosahuje více než 220 milionů korun. Ministerstvo mělo přitom vyjednán třímiliardový výdajový rámec.

Ministerstvo také uvádí, že největší podíl žadatelů patřil mezi malé podniky. "Z hlediska oborů jde nejčastěji o drobné pekaře, vinaře a malé pivovary. Dále žádosti zahrnují jak rostlinné, tak živočišné komodity. Mírně převažují žádosti týkající se rostlinných komodit, a to v poměru přibližně 60:40. Portfolio žadatelů je široké, zahrnuje jak drobné pěstitele, tak větší podniky dodávající chovaná zvířata na jatka," doplnil mluvčí rezortu.

Podle prezidenta komory je problém, že na pomoc pro potravináře mnoho firem nedosáhlo hlavně kvůli tomu, že program byl primárně určený dodavatelům do uzavřených gastronomických provozů. "Z tohoto důvodu bychom ocenili, kdyby se podařilo nevyčerpané prostředky udržet v rozpočtu resortu Ministerstva zemědělství ČR a alokovat je do stálých programů otevřených širšímu spektru potenciálních žadatelů, jako je podpora pojištění či provozní úvěry Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, případně národní dotace či investiční podpory," uzavřel Doležal.

Zdrok: AK ČR