Rychlý pokles stavů v Polsku

Podle posledního sčítání stavů došlo v posledních měsících v Polsku k jejich obrovskému propadu. Oproti sčítání na konci roku 2020 klesl počet prasat o 9,4 %. Celkové stavy prasat tak jsou na úrovni 10,2 mil. kusů. To je nejnižší stav za posledních sedmdesát let.

Kromě propadu stavů došlo také k velké redukci počtu farem. Kombinace afrického moru prasat a tlaku německého masa způsobila, že v průběhu posledních měsíců zmizelo 20 tisíc farem. Samozřejmě převážná většina z nich byla záhumenková hospodářství s několika málo kusy prasat. I přes tak velký pokles jich stále zůstává registrováno 80 tisíc.

Podobný rychlý vývoj v Polsku nelze ale brát jako příliš vypovídající. Velký počet chovů s několika málo zvířaty znamená, že změny jsou velmi rychlé. To může platit oběma směry. V případě ekonomické výhodnosti se může trend velmi rychle změnit a počet chovů i prasat celkem zase rychle narůst.

Zdroj: Pig333.com