Stavy zase mírně klesly

Téměř rok nízkých cen si vybírá svoji daň v podobě poklesu stavů prasat. Český statistický úřad informoval o tom, že k 1.4. bylo v České republice evidováno 1 518 tisíc prasat celkem a 90,5 tisíce prasnic. Ve srovnání s počátkem roku to znamená pokles téměř o 30 tisíc prasat (1,8%) a 2 tisíce prasnic (-2%).

Jedinými kategoriemi, kde stavy neklesaly, jsou mladá prasata mezi 20 a 50 kilogramy a nezapuštěné prasničky. Mladých zvířat přibylo přibližně 1 % (15 tis. kusů) stejně jako nezapuštěných prasniček (1500 kusů).

Mezi jednotlivými kraji existují velké rozdíly. Zatímco v Jihomoravském kraji a na Vysočina stavy rostly (+6 tisíc resp. + 2 tisíce kusů), na opačném konci žebříčku byly kraje Plzeńský a Středočeský (-10 500 a -9 000 kusů).

Zdroj: ČSÚ