Mor přeskočil ploty

Ani devět měsíců po tom, co Německo ohlásilo první nálezy divočáků pozitivních na africký mor prasat, se nepodařilo situaci úplně zvládnout. Celkový počet nalezených pozitivních zvířat se dostal již na 1177. Stavba mnoha desítek kilometrů plotů sice omezuje pohyb černé zvěře, úplně ho ale eliminovat nedokáže. Svědčí o tom nové nálezy, které jsou mimo existující pozitivní zóny. V okolí Frankfurtu nad Odrou bylo nalezeno 5 divokých zvířat mimo oplocené oblasti.

Přesto se dá říci, že Němci bojují s morem úspěšně. Nejzápadnější výskyt stále zůstává 35 kilometrů od hranic s Polskem. O tom, že to je původním zdrojem viru AMP nikdo nepochybuje. Dokládají to mimo jiné i dva z těchto naposledy nalezených divočáků. Jejich kadávery byly totiž vyplaveny hraniční řekou na německý břeh.

Z hlediska šíření nemoci směrem k našim hranicím se naštěstí již delší dobu nic neděje. I v Sasku sice pomalu přibývají pozitivní nálezy, ale nejjižnější zůstává je vzdálen od našich hranic 35 kilometrů.

Zdroj: Pig333.com