Malé chovy rychle ubývají

Podle analýzy listu Gaurdian se v EU výrazně snižuje počet chovů hospodářských zvířat. Jejich úbytek je mnohem větší, než snižování počtu hospodářství v rostlinné výrobě. Zatímco počet chovaných zvířat stoupá, ubylo mezi lety 2005 a 2016 přibližně 3,4 milionu hospodářství.

V zemích západní Evropy, jako je Francie, Německo nebo Španělsko zmizelo něco mezi 30 a 50% chovů. V Itálii to byly dokonce dvě třetiny. Ještě hůře jsou na tom ale země, které do EU vstoupily po roce 2004. V Bulharsku a na Slovensku skončilo 72%. Počet zvířat však stoupá a s spolu s tím roste i koncentrace výroby. Zatímco v roce 2005 byla průměrná velikost chovu prasat v EU 374 kusů, v roce 2016 to již bylo 688.

Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechovski viní z tohoto vývoje Společnou zemědělskou politiku a chyby v ní. "Podpora je příliš zaměřená na velké podniky, zatímco malé a střední z ní získávají méně", uvedl pro Guardian . Proto EU plánuje v příští SZP mnohem větší podporu malých a středních podniků.

Globalizace všech sektorů ekonomiky, prodej potravin nevyjímaje, tvoří rámec, ve kterém se musí, chtě nechtě, pohybovat i zemědělští podnikatelé. Proto se ředitel Svazu chovatelů prasat, Jan Stibal, zamýšlí nad otázkou: "Je koncentrace výroby způsobená skutečně Společnou zemědělskou politikou, nebo je to jen odpověď na celosvětové ekonomické změny?". Pokud je pravdou, že jde o přirozený ekonomický vývoj, mohou násilné snahy o jeho změnu přinést zemědělství mnoho škod.

Zdroj: The Guardian