Jak vkládat data na portál farmáře? Webinář SZIF odpoví.

Od letošního roku je nově možno do nákladů uznatelných pro dotační titul 8.F.d. započítat i náklady na činnosti provedené vlastními zaměstnanci. Na portál farmáře, do systému pro zadávání účetních dokladů, již byly přidány formuláře, jejichž prostřednictvím budou žadatelé tyto údaje vkládat.

Jedná o zcela novou část systému, proto Svaz chovatelů prasat požádal Státní zemědělský a intervenční fond, aby uspořádal on-line školení, které by názorně ukázalo, jaké údaje jsou třeba a jakým způsobem by měly být formuláře vyplňovány. SZIF na základě apelu připravil on-line školení na platformě MS Teams, které se bude konat 23.6. od 10 do 11 hodin.

Připojení k webináři je zdarma. Zájemci se mohou připojit na adrese http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SCHP a SZIF