Slovenský velkochov pozitívní na mor

Shodou okolností minulé vydání Vepřovinek upozorňovalo na vysoké riziko afrického moru prasat u našich východních sousedů. Ve středu informovalo slovenské Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka o tom, že v okrese Lučenec byl mor zjištěn ve velkochovu prasat.

Cesta, jak virus do chovu pronikl, nebyla zjištěna. Chov se ale nachází v oblasti, kde již v minulosti byli nalezeni pozitivní divočáci. Nebylo však zjištěno, že by došlo k jakémukoli kontaktu mezi chovanými domácími prasaty a divočáky.

Mor byl zatím potvrzen jen v jedné z hal, která byla izolována, a v celém chovu probíhá testování. To je přístup velmi odlišný od toho, jak bylo postupováno v jiných zemích. Až dosud byla, v případě záchytu byť i jediného pozitivního kusu, bez milosti likvidována veškerá zvířata na celé farmě.

Zdroj: MPSR