Webináře minulé i budoucí

V dotačním titulu 8.F.d. je letos jedna horká novinka: v některých oblastech je možno uplatnit i náklady na mzdy vlastních zaměstnanců. Na portálu farmáře se kvůli tomu objevili nové formuláře, které umožňují zadávání právě těchto nákladů. Na žádost Svazu uspořádal SZIF on-line školení o tom, jak by měly být správně vyplňovány. Ti, kdo neměli možnost se webináře účastnit a přesto by rádi informace získali, mohou celý webinář shlédnout na webové adrese: http://www.schpcm.cz....

Současná doba přenesla do virtuálního prostoru celou řadu akcí. Jednou z těch chystaných je další webinář, který se koná 29.6. od 14:00. Jeho hlavní náplní budou nová opatření na zlepšení dobrých životních podmínek hospodářských zvířat a problémy způsobené blízkostí chovů prasat k obytné zástavbě. Webinář by měl porovnat řešení používaná v Nizozemí a u nás a o své zkušenosti by se na něm měli podělit chovatelé z obou zmíněných zemí. Webinář Zájemci o účast pište na petra.mullerova@europarl.europa.eu. Následně Vám bude zaslán odkaz na vlastní webinář.

Zdroj: SCHP