Dohoda je konečně na světě

Evropská komise, Europarlament a Rada ministrů se konečně shodly na finální podobě nové společné zemědělské politiky. Stalo se tak po více než třech letech vyjednávání a členským zemím tak zbývá jen velmi málo času na dokončení přípravy strategických plánů. Ty by se po schválení Komisí měli stát základem pro dotační programy.

Pro Českou republiku je důležité, že zastropování přímých plateb zůstane pouze v dobrovolné rovině. Podpora malých podniků bude zajištěna prostřednictvím redistributivní platby, na kterou by mělo být vyčleněno 10% objemu prostředků. Dalších 20% z přímých plateb bude navíc vypláceno na základě takzvaných ekoschémat - dobrovolných opatření zaměřených na správné hospodaření s půdou.

V České republice by to měla být jedna z příležitostí, jak do plateb z prvního pilíře (přímých plateb) zapojit i živočišnou výrobu. Jednou z možností, jak získat platby z ekoschémat, je totiž zapravování organické hmoty - a tedy i kejdy.

Zdroj: EK, SCHP