Tlak na welfare přichází od obchodníků

Dva řetězce (Aldi Sud a Aldi Nord), které v Německu stojí za prodejem přibližně čtvrtiny výsekového masa, se rozhodly, že od roku 2030 výrazně zvýší standardy welfare u zvířat, jejichž maso prodávají.

Již v roce 2019 vytvořili potravináři a maloobchodníci systém označení masa podle welfare. Stupnice je od jedné do čtyř, kdy úroveň jedna znamená běžný chov. Druhá úroveň zajišťuje zvířatům více místa, třetí potom ještě dál zvětšuje plochu a přidává další prvky welfare (slámu, výběhy). Chovy také nesmí používat geneticky modifikovaná krmiva. Nejvyšší úroveň potom odpovídá požadavkům na bioprodukci. Nyní se oba řetězce rozhodli, že od roku 2030 nebudou prodávat masa z prvních dvou úrovní.

V případě Aldi nejde o první krok zaměřený tímto směrem. Již v roce 2017 rozhodli, že nebudou prodávat maso od kastrovaných zvířat. Podle prohlášení dokonce neakceptují ani kastraci s anestezií a jediné maso, které prodávají, by mělo pocházet od kanečků nebo imunokastrátů.

Zdroj: SUSonline.de, Aldi