... ale i od politiků

Evropskou iniciativu "Konec doby klecové", kterou napříč Evropou podepsal necelý jeden a půl milion lidí, projednal před dvěma týdny parlament a nyní se k závěrům přidala i komise. Připojuje se k záměru zakázat v budoucnosti klecový chov hospodářských zvířat. Podle slov komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakides je: "cíl krystalicky jasný - chov hospodářských zvířat bez klecí. Nacházíme se však teprve na začátku cesty".

Podle slov komisařky začne komise připravovat legislativní návrhy v roce 2023 na základě odborného stanoviska EFSA a cílem je, aby byly připraveny tak, aby vstoupily v platnost na konci roku 2027. Mělo by v nich být počítáno s dostatečně dlouhým přechodným obdobím a zároveň s finanční podporou chovatelů, kteří budou muset kompletně přebudovat chovy. Spolu se změnami uvnitř EU je nutné ochranit evropský trh před dovozem potravin, které pocházejí ze systémů s nižšími standardy welfare.

Zdroj: Tisková zpráva EU