Ještě jednou školení k 8.F.d.

V minulém vydání Vepřovinek byl vložen odkaz na školení, které pořádal SZIF k zadávání vlastních nákladů v rámci dotačního titulu 8.F.d. Vložený odkaz byl funkční pouze pro ty, kdo byli přihlášeni v prostředí MS Teams. Nyní SZIF souhlasil s přesunem záznamu na YouTube, kde jej mohou shlédnout všichni. Pokud tedy máte zájem prohlédnout si záznam školení, můžete použít původní odkaz z minulého čísla Vepřovinek, případně využít tento: http://www.schpcm.cz...

SCHP