Vznikne železná opona pro divočáky

Plot, který byl vztyčen na hranicích mezi Polskem a Německem proto, aby zabránil šíření afrického moru prasat, neplní úplně svoji funkci. I nadále jsou nacházeny kadávery nakažených divočáků na německé straně v místech, kde dříve nebyly žádné záchyty registrovány. Na polské straně se naopak mor dál šíří a proto je předpokládáno, že jsou nálezy zapříčiněny pokračující migrací.

Brandenburská vláda proto informovala o tom, že připravuje stavbu dalšího plotu, který by měl být od prvního vzdálen 500-1000 metrů. Populace divokých prasat mezi těmito dvěma ploty by měla být snížena na naprosté minimum a mělo by probíhat intenzivní dohledávání uhynulých divočáků.

Němci se snaží zajistit kofinancování ze strany EU a argumentují tím, že se jedná o solidaritu a ochranu území ostatních zemí. Když přesně tyto argumenty používali nové členské země, které byly prvním nárazníkovým pásmem, neuspěly. Bude zajímavé sledovat do jaké míry je přístup EU ovlivněn tím, kdo argumenty používá.

-JS-