Už půl roku kastrují Němci s celkovou anestezií

Od počátku letošního roku je v platnosti zákon, který v Německu zakazuje kastraci kanečků s lokální anestezií. Chovatelé si tedy musí zvolit jednu z následujících možností: výkrm kanečků, imunokastrace, nebo kastrace s celkovou anestezií.

Po šesti měsících od počátku platnosti zákazu se odhaduje, že přibližně 60% chovatelů se rozhodlo pro celkovou anestezii s využitím isofluoranu. Bezesporu tomu napomohlo i to, že vláda finančně podpořila nákup přístrojů a zároveň umožnila, aby tímto způsobem postupoval, po odpovídajícím zaškolení, i chovatel bez asistence veterináře. I přes finanční podporu je ale kastrace s plnou anestezií ekonomicky náročná. Sami chovatelé odhadují, že je potřeba přibližně 5 minut na každé sele a i v případě, že je započítána pomoc na pořízení přístroje, jsou dodatečné náklady okolo 2-3 € na každé sele.

Protože Německo dováží ročně okolo 11 milionů selat, je důležité, jak ošetřit import. Podle legislativních pravidel by měla dovážená selata podléhat stejným požadavkům jako ta německá. Systém kontrol a certifikací však dosud není nastaven.

Zdroj: Pig333.com