Úpravy v zadávání dokladů k titulu 8.F.

Na základě připomínek Svazu chovatelů prasat upravil SZIF systém pro zadávání účetních dokladů k dotačnímu tiulu 8.F. Pokud se faktura týkala dvou hal (8.F.C.) nebo dvou kategorií zvířat či hospodářství (8.F.d.), rozpočítával systém automaticky částku podle počtu ustajovacích míst. Nyní je možné v části systému ADÚD, kde je rozepisována faktura na více úkonů zvolit v menu buď úkony s automatickým ropočítáváním, nebo úkony, u kterých musí částku uvést sám žadatel. Úkony s automatickým rozpočtem i s vlastním vyplňováním je možno kombinovat. Detailní pokyny najdete v příručce pro žadatele, kterou najdete na http://www.schpcm.cz....

Další změnou je upozornění na doklady, u kterých byl zjištěn nesoulad mezi zadaným údajem a přiloženou kopií dokladu. U nich se bude žadatelům zobrazovat vykřičník.

Zdroj: SZIF